Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Woont u in één van deze onderstaande gemeenten, dan kunt u terecht bij Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Kaart van werkgebied Zorgkantoor zorg en zekerheid

Wijzigingen pgb in 2022

Op deze pagina leest u meer over wat er in 2022 voor het pgb wijzigt.

Maximumtarieven

Op 1 januari 2022 gaan de maximumtarieven die u uw zorgverlener mag betalen omhoog.  Dat betekent dat u het tarief van uw zorgverlener kunt aanpassen als u dat wenst.

Let op! U kunt alleen het tarief van uw zorgverlener verhogen als u hiervoor genoeg budget heeft.

De volgende maximumtarieven gelden voor het pgb-Wlz vanaf 1 januari 2022:

-              Het reguliere (informele) maximum tarief wordt: € 21,68.

-              Het maximum tarief voor formele zorgverleners wordt: € 68,30.

U mag uw zorgverlener alleen het formele tarief betalen wanneer dit een professionele zorgverlener is die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en door uw zorgkantoor wordt beoordeeld als professionele zorgverlener.

-              Het maximum tarief voor professionele dagbesteding wordt per dagdeel: €62,88.

Dit mag alleen aan een professionele zorgverlener betaald worden voor het leveren van dagbesteding. Een dagdeel duurt vier uur. Wordt er 3 uur dagbesteding geleverd dan is het maximum tarief : € 47,16

Wooninitiatief toeslagen

Bewoners van wooninitiatieven met een persoonsgebonden budget krijgen ieder jaar een toeslag. Dit is bedoeld voor extra zorg, de huur van de gemeenschappelijke ruimte, mits zorg gerelateerd en een aantal uitgaven die te maken hebben zorginfrastructuur.

De toeslag wooninitiatief was € 4.652 en wordt in 2022 € 4.724

In 2022 wordt de toeslag voor kwaliteit voor de sector Verpleging & Verzorging weer toegekend. U heeft hier recht op als u woont in een kleinschalig wooninitiatief, een wooninitiatief toeslag ontvangt en u een indicatie heeft voor zorgprofiel VV4 of hoger. De toeslag is bedoeld voor de zorgverlening. Zij kunnen hiermee meer zorg en betere kwaliteit bieden. U hoeft de toeslag voor kwaliteit niet aan te vragen. Als u hier recht op heeft, ontvangt u het automatisch bij uw budget.

De toeslag wooninitiatieven kwaliteitsgelden uit kwaliteitskader verpleeghuiszorg was € 4.229 en wordt in 2022 € 4.295

Wooninitiatief stapt over op zorg in natura (ZIN)

Het is nu niet mogelijk om het volledige pgb in te zetten bij een organisatie/aanbieder die een contract heeft met het zorgkantoor. In deze situatie moet de zorg betaald worden via zorg in natura en niet met een pgb. Dit kan een probleem zijn als iemand nu in een pgb-wooninitiatief woont, maar het wooninitiatief wil overstappen naar zin. In 2022 geldt dat als een wooninitiatief eerst via pgb betaald werd en een contract krijgt met het zorgkantoor, de klanten nog tijdelijk via een pgb de zorg/begeleiding kunnen blijven inkopen. Wel in het de bedoeling om uiteindelijk bij alle bewoners van het wooninitiatief het pgb te beëindigen omdat deze dan niet meer nodig is.

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Vanaf 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze wet kan gevolgen hebben voor uw zorgverleners. De Wtza is de vervanging van de Wet toetreding zorginstellingen (Wtzi). De nieuwe wet verplicht nieuwe zorgaanbieders om zich te melden. Dit geldt ook voor pgb-zorgaanbieders die beroepsmatig zorg verlenen.

Meer informatie over deze nieuwe wetgeving en wat dit voor uw zorgverleners betekent kunt u vinden op: www.toetredingzorgaanbieders.nl/zzpers-en-pgb-aanbieders