Wlz-indiceerbaren per 1 januari 2020 over naar reguliere Wlz

Publicatiedatum 01.06.2019

Mensen in de groep Wlz-indiceerbaren krijgen nu zorg op basis van overgangsrecht. Dit houdt in dat zij nog recht hebben op de zorg volgens hun laatste indicatie van voor de Wet landgdurige zorg (Wlz). In deze laatste indicatie van voor de Wlz waren er losse functies en klassen geïndiceerd, in plaats van een zorgprofiel. Hiermee werd voorkomen dat ‘Wlz-indiceerbaren” er in zorg op achteruit zouden gaan. Dit overgangsrecht loopt tot 1 januari 2020.  

Wat gebeurt er als het overgangsrecht afloopt?

Hoort u bij de groep Wlz-indiceerbaren? Dan valt uw zorg vanaf 1 januari 2020 onder de gewone Wlz, en is per 1 januari 2020 het door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geïndiceerde zorgprofiel geldig voor u. Met een aantal regelingen is geborgd dat u dezelfde zorg kunt houden als onder het overgangsrecht. Dit gaat als volgt:

  • Voor ongeveer 70% van de groep biedt het reguliere Wlz-zorgprofiel voldoende ruimte om de huidige zorg te continueren. 
  • Voor ongeveer 15% van de groep liggen de kosten van zorg tussen de 100% en 125% van de beschikbare middelen in hun zorgprofiel. Zij kunnen een beroep doen op de regeling Extra Kosten Thuis (EKT). Deze regeling is sinds 1 juli 2018 verruimd. 
  • Bij de overige mensen zijn de kosten hoger dan 125% van de beschikbare middelen in hun zorgprofiel. Zij kunnen een beroep doen op de meerzorgregeling.

Brief van het zorgkantoor

Wij sturen u hier begin juni een persoonlijke brief over.

Als uw zorgprofiel voldoende ruimte biedt om de huidige zorg te continueren, dan gaat het vooral om een administratieve omzetting. Ook als EKT voldoende ruimte biedt om de zorg te continueren, dan gaat het ook om een administratieve omzetting. Het zorgkantoor rekent voor u uit of EKT u voldoende ruimte biedt. U hoeft dan niets te doen. U krijgt een brief dat uw zorg gewoon doorloopt.

Is er meer dan 25% budget van het zorgprofiel nodig om de huidige zorg te continueren? Dan neemt het zorgkantoor persoonlijk contact met u op om met u te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de geboden zorg in de afgelopen jaren. 

Het gaat het verder?

Het is de bedoeling dat u uiterlijk in november weet waar u vanaf 2020 op kunt rekenen. Bij de meerzorgregeling krijgt u voor meerdere jaren zekerheid over de middelen die beschikbaar zijn voor uw zorg. 

Bewoners van Fokus-woningen die vallen onder de groep “Wlz-indiceerbaren”

Hoort u bij de groep Wlz-indiceerbaren en woont u in een Fokuswoning? Dan krijgt u nu zorg en ondersteuning in uw woning op basis van de subsidieregeling ADL-assistentie. De zorg en ondersteuning buiten uw woning valt op dit moment – op grond van de overgangsregeling – onder de Wlz in plaats van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Zorgverzekeringswet (Zvw).

Op 1 januari 2020 stopt het overgangsrecht en wordt uw zorg en ondersteuning buiten de woning vanuit de Wmo en Zvw geboden, net als bij andere bewoners van adl-clusterwoningen. Dit geldt ook voor zorg in huis die zo gespecialiseerd is dat Fokus het niet zelf kan bieden. 

Voor wijkverpleging buitenhuis vanuit de Zvw heeft u een indicatie nodig van een HBO-opgeleide wijkverpleegkundige (niveau 5). Het is aan te raden om hier een verpleegkundige voor te benaderen met gespecialiseerde kennis van uw intensieve zorgvraag. 

Het ministerie van VWS overlegt met gemeenten en zorgverzekeraars over een zorgvuldige overgang naar de Wmo en Zvw. De zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland coördineren de overgang. Verdere informatie wordt verzorgd door de zorgkantoren in samenwerking met vertegenwoordigers van de cliëntorganisaties en brancheorganisaties van zorgaanbieders. 

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht op de speciale pagina van het ministerie van VWS of kijk in de bijlage met veelgestelde vragen. U kunt uiteraard ook contact opnemen met een klantadviseur van het zorgkantoor.