Zorgkantoor Zorg en Zekerheid doet mee aan Experiment Integraal Budget

Publicatiedatum 02.02.2020

Er zijn mensen en gezinnen in Nederland die meerdere vormen van zorg of ondersteuning vanuit verschillende wetten nodig hebben. Bijvoorbeeld een combinatie van jeugdhulp, langdurige zorg, voorzieningen op het werk en medische zorg of begeleiding thuis. Ze krijgen dan te maken met verschillende financieringsstromen, instanties en regels de zorg of ondersteuning te regelen, betalen en verantwoorden. Het gevolg? Een hoge administratielast, veel bureaucratie en het gevoel niet goed geholpen te zijn.  Herkent u zich hierin?

De komende tijd gaan 8 gemeenten: Alphen aan den Rijn, Den Haag, Dalfsen, Nieuwegein, Rotterdam, Roermond, Leiden en Meppel, mét een groot aantal uitvoerende partijen met elkaar kijken hoe het beter kan. Daarbij is het uitgangspunt altijd wat de hulpvrager nodig heeft. Door een bundeling van (persoonsgebonden) budgetten, met 1 zorgplan en 1 aanspreekpunt wordt alle hulp, zorg en ondersteuning geregeld.  

Hiervoor is maandag 3 februari  het convenant Experiment Integraal Budget getekend. 21 partijen, waaronder zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, het Nza, de SVB en het ministerie van VWS, slaan hierbij de handen ineen.
Bestuurder Ton van Houten tekende namens het zorgkantoor van Zorg en Zekerheid het convenant. De gemeente Leiden en de gemeente Alphen hebben zich bij VWS opgegeven voor dit experiment.

Ontvangt u hulp, zorg of ondersteuning vanuit verschillende wetten en woont u in de gemeente Leiden of Alphen? U kunt uzelf of uw gezin dan aanmelden voor dit experiment. Ga voor meer informatie daar uw gemeente.