Declaraties Mondzorg

Tandheelkundige Zorg in de Wlz bij Zorgkantoor Zorg & Zekerheid

Geplaatst 11 januari 2018

Indien u tandheelkundige zorg levert in een Wlz-zorginstelling in de regio Zuid-Holland Noord of Amstelland en de Meerlanden, dan declareert u deze zorg bij ons.
Graag informeren wij u nader over het gewijzigde beleid dat geldt vanaf 1 januari 2018 en de tarieven voor dit jaar.

Zorgkantoor Zorg & Zekerheid hanteert per 1 januari 2018 de volgende, door de NZa vastgestelde, tarieven:

  • U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling: € 12,59 per 5 minuten
  • U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de praktijk van de zorgaanbieder: € 14,47 per 5 minuten. Een vereiste hiervoor is dat de zorgverlener minimaal 4 halve dagen per week in de praktijk werkzaam is.

Tandarts (en vergelijkbaar qua opleiding en bevoegdheid)
Voor een tandarts hanteert Zorgkantoor Zorg & Zekerheid een tariefafspraak van 100% van het maximale NZa tarief, behorende bij bovenstaande prestatiecode.

Mondhygiënist
Voor zorg die geleverd wordt door een mondhygiënist vergoedt het Zorgkantoor maximaal 70% van het maximale NZa-tarief. Voor U25 is dit in 2018 €8,81 per 5 minuten en voor U35 €10,13 per 5 minuten. Wij achten een afwijkend tarief rechtvaardig, gezien de verschillen in opleiding en bevoegdheden.

Hiermee komen eerder vastgestelde tariefdifferentiaties te vervallen. Mocht u vragen hebben over welk tarief voor u van toepassing is, neemt u dan contact op via productiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.  Het Zorgkantoor behoudt het recht om afwijkende prijsafspraken te maken met individuele mondzorgprofessionals.

Tandheelkundige zorg met een behandeldatum vanaf 1 juli 2017 declareert u digitaal. Wij sturen u ook digitaal de retourinformatie over de ingediende declaratie. Voor deze wijziging verwijzen wij graag naar de handreiking en overige informatie zoals geplaatst op onze website.

Voor enkele behandelingen is een machtiging nodig, deze kunt u aanvragen via het VECOZO Machtigingen Portaal. Welke behandelingen dit betreft kunt u terugvinden in de Handreiking Mondzorg Wlz.

Declaraties mondzorg Wlz digitaal per 1-7-2017

Laatste aanpassing 12 juli 2017

Het aanvragen, machtigen en declareren van mondzorg voor patiënten in de Wet langdurige zorg wordt binnenkort een stuk sneller en makkelijker. Door het vervangen van de huidige papierstroom door een digitaal proces nemen de administratieve lasten voor mondzorgprofessionals (MZP), zorginstellingen (ZI), zorgkantoren (ZK) en CAK significant af.

In bijgaande documenten leest u over de veranderingen, die op 1 juli 2017 ingaan.