Bijeenkomsten met cliëntenraden

Verslag cliëntenradenbijeenkomst Wlz 10 april 2017

Geplaatst 22 mei 2017

Maandag 10 april 2017 heeft de jaarlijkse cliëntenradenbijeenkomst van zorgkantoor Zorg en Zekerheid plaatsgevonden. Er zijn deze ochtend gesprekken en discussies gevoerd over de functie van het zorgkantoor en de onderwerpen ‘Eigen regie' en ‘Woonwensen'. Uit de ontvangen reacties blijkt dat zowel de deelnemende cliëntenraadleden als de medewerkers van het zorgkantoor deze gesprekken erg prettig en nuttig hebben gevonden. Dit is fijn om te horen!
Hierbij het verslag van deze ochtend waarin de belangrijkste besproken onderwerpen zijn genoteerd en alle presentaties die deze ochtend zijn gegeven. 

 

Programma cliëntenradenbijeenkomst. Thema: cliëntwens


Geplaatst 17 maart 2017

Maandag 10 april 2017 is de jaarlijkse cliëntenradenbijeenkomst van het zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Hiervoor bent u als cliëntenraden van onze Wlz-zorgaanbieders onlangs uitgenodigd.

In workshops willen wij met kleine groepjes in gesprek met de leden van de cliëntenraden, omdat u veel kunt vertellen over cliëntwensen. Er zullen in totaal 3 verschillende workshops gegeven worden, waarvan iedereen er deze ochtend 2 kan bijwonen. De onderwerpen zijn gericht op de vraag wat mensen belangrijk vinden in hun leven als zij ondersteuning nodig hebben. De workshops die gegeven worden zijn:


Eigen regie

‘Leven zoals ik wil', ‘ik bepaal': iedereen kan dat zeggen, maar hoe weet je wat je wil? Wat is belangrijk voor mij? En hoe kan ik dit aan anderen duidelijk maken (familie, verzorgenden enz.)? Deze vragen stellen wij aan cliënten, mantelzorgers, toekomstige zorgvragers, zorgverleners enz.


Wonen

In deze workshop willen wij in gesprek over de plek waar u wilt wonen als u ondersteuning nodig hebt. Thuis blijven wonen of binnen een instelling? Waarom? Was/is dit een eigen keus of kon/kunt u niet anders? Waaraan moet de woonplek voldoen? Wat wilt u graag: eigen huis aanpassen, hoeveel ruimte, huisdier om u heen, 2x per dag warm eten, winkels in de buurt, dagbesteding dichtbij of daar met bus/fiets heen enz.


Zorg

Tijdens een spel zullen wij vragen stellen over zorg en zorgverlening. Zoals: wanneer bent u tevreden over de zorg? En wie moet deze zorg geven: uw partner, familie of een professioneel zorgverlener? Wat is voor u kwaliteit, hoe wilt u aangesproken worden en wat zou u doen met een miljoen?

Wij hopen u welkom te mogen heten op deze bijeenkomst en dat we samen veel eerlijke en nuttige gesprekken zullen hebben.
Tot maandag 10 april!

Maandag 10 april 2017: Cliëntenradenbijeenkomst

Geplaatst 10 maart 2017

Het zorgkantoor Zorg en Zekerheid vindt het belangrijk in gesprek te blijven met cliëntenraden. Zij weten als geen ander wat de cliënten belangrijk in hun leven vinden als zij ondersteuning nodig hebben, wat beter kan en hoe de praktijk werkt. Uit deze gesprekken kan het zorgkantoor leren of en hoe zij eraan kan bijdragen dat (toekomstige) cliënten passende zorg en ondersteuning krijgen.

Daarom organiseert het zorgkantoor Zorg en Zekerheid o.a. jaarlijks een cliëntenradenbijeenkomst. Dit jaar zal deze gehouden worden op:

Maandag 10 april 2017, van 9.30-13.00 uur

Het centrale thema van deze ochtend is ‘cliëntwens'. Tijdens workshops over dit thema gaat het zorgkantoor in gesprek met de cliëntenraden. Ter voorbereiding staat vanaf maandag 20 maart alvast op deze website te lezen welke workshops er zullen zijn.

Voor wie is de bijeenkomst bedoeld?
Wij willen praten met mensen die veel kunnen vertellen over wat cliënten belangrijk in hun leven vinden als zij ondersteuning nodig hebben. Het maakt niet uit of wij praten met leden van de cliëntenraad, familieraad, lokale bewonersraad of welke raad dan ook.

Hoe kunt u zich aanmelden?
U kunt zich opgeven voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar: secretariaat.zorg@zorgenzekerheid.nl. Graag daarin de volgende gegevens:
• Naam/Namen van de deelnemer(s) (1 of 2 per zorgaanbieder)
• Naam van de zorgaanbieder
• E-mailadres(sen)

 

Publicatie publieksversie landelijk inkoopbeleid 2017

Geplaatst 14 juli 2016

Hieronder vindt u de publieksversies van het landelijk inkoopbeleid Wlz 2017.

Verslag cliëntenradenbijeenkomst 18 april 2016

Geplaatst 14 juni 2016

Op 18 april 2016 is er een cliëntenradenbijeenkomst op het zorgkantoor georganiseerd. Hieronder vindt u het verslag van deze bijeenkomst.

 

Inkoopkader 2017, contouren op hoofdlijnen.

De zorgkantoren plaatsen dit jaar de eerste contouren van het inkoopkader 2017 met daarin de kwaliteitsthema's voor 2017 en de tijdslijn. Hiermee kunnen cliëntenraden zich voorafgaand aan de inkoop voorbereiden op hun rol bij de inkoop van 2017. Ook kunt u deze contouren meenemen in uw voorbereiding voor de clienten cliëntenraden bijeenkomst op 18 april 2016 bij het zorgkantoor.

Hieronder vindt u de contouren van het zorginkoopkader 2017 per sector:

 

Publicatie publieksversie landelijk inkoopbeleid 2016

Geplaatst 9 juli 2015

Hieronder vindt u de publieksversies van het landelijk inkoopbeleid 2016.

Bijeenkomst met cliëntenraden 2015

Geplaatst 2 juni 2015

Op 8 april 2015 vond onder grote belangstelling de jaarlijkse cliëntenradenbijeenkomst van het zorgkantoor Zorg en Zekerheid plaats. Dit jaar betrof de bijeenkomst uitsluitend de Wlz zorg. Het verslag, met daarin de bijdragen van de enthousiaste deelnemers, kunt u hieronder downloaden. Evenals de presentaties die door de sprekers tijdens de bijeenkomst gegeven zijn. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de bijeenkomst, dan kunt u deze stellen via zorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.