Inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning

De zorgkantoren contracteren onafhankelijke cliëntondersteuning

Uw Zorgkantoor heeft als belangrijke taak uitvoering te geven aan de Wlz binnen de regio Amstelland en de Meerlanden en de regio Zuid-Holland Noord. Het inkopen van onafhankelijke cliëntondersteuning binnen deze regio's is hiervan een belangrijk onderdeel.

Cliëntondersteuning is een belangrijke functie ter versterking van de eigen regie van cliënten, zodat de cliënt weloverwogen keuzes kan maken over de zorg.