Materiële- en kwaliteitscontrole

Een van de taken van het zorgkantoor is controle uitoefenen op de inhoud en de kwaliteit van de geleverde zorgdiensten in haar regio's. In wet- en regelgeving is vastgelegd hoe die controle dient te verlopen. Zo moet het controleplan bestaan uit een gefundeerde risicoanalyse. Op basis daarvan wordt een selectie van controletrajecten bij zorgaanbieders gemaakt.

Controleplan 2017-2018

In 2018 geldt het Controleplan Wlz-Zvw 2017-2018. In 2018 worden ook nog controles over 2017 uitgevoerd.

U vindt de publieksversie van dit controleplan aan de rechterzijde van deze pagina, onder relevante documenten.

Vragen

Heeft u vragen over materiële- en kwaliteitscontrole in de regio's Zuid-Holland Noord of Amstelland en de Meerlanden, belt u dan met (071) 5 825 958 of (071) 5 825 722.