Zorginkoop

Uw Zorgkantoor heeft als belangrijke taak uitvoering te geven aan de Wlz binnen de regio Amstelland en de Meerlanden en de regio Zuid-Holland Noord. Het inkopen van voldoende goede zorg in verhouding tot de geïndiceerde zorgvraag binnen deze regio's is hiervan een belangrijk onderdeel. Onze missie is kwalitatief toereikende zorg in te kopen tegen zo laag mogelijke kosten.

Uw zorgkantoor moet zich bij de zorginkoop houden aan landelijke wet- en regelgeving. Daarnaast zijn demografische ontwikkelingen, zoals een toename van het aantal ouderen binnen de regio's van invloed op de in te kopen zorg.

Keuzes

Bij de uitvoering van de zorginkoop zijn wij beperkt door een regionaal begrensd budget, dat jaarlijks wordt toegekend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Het werken met beperkte financiële middelen betekent dat wij keuzes moeten maken bij de zorginkoop. Het financiële kader staat niet toe dat wij met iedere zorgaanbieder de door de zorgaanbieder gewenste afspraken kunnen maken. Wij maken daarbij geen onderscheid tussen bestaande of nieuwe organisaties. De prijs/kwaliteitverhouding speelt voor ons een doorslaggevende rol.