Uw routeplanner naar Wlz-zorg: Klantadvies Wlz

Uw toegang tot zorg in vijf stappen

Om aanspraak te kunnen maken op Wlz-zorg moet u vijf stappen doorlopen. Voor advies en hulp hierbij staat de afdeling Klantadvies Wlz voor u klaar. Heeft u bijvoorbeeld moeite met het kiezen van een zorgaanbieder, neem dan gerust contact op. Maar ook als u onverhoopt op een wachtlijst komt te staan en snel overbruggingszorg nodig heeft kunt u ons bellen.

 1. Vraag uw Wlz-zorg aan

  Als u Wlz-zorg nodig heeft, dan moet u een indicatie aanvragen. Dit is uw toegangsbewijs tot de zorg. De indicatie vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling (CIZ). Als u naar de website van het CIZ gaat, kunt u het CIZ-kantoor bij u in de buurt zoeken.

  Via internet
  Op de website van CIZ kunt u kiezen voor een digitaal aanvraagformulier. U heeft dan een DigiD nodig. Voor minderjarigen geldt dat de ouders een DigiD nodig hebben. U kunt het formulier ook downloaden, printen, met pen invullen en opsturen naar de vestiging bij u in de buurt.

  Hulp nodig?

  Als u hulp nodig heeft bij het aanvragen van een Wlz-indicatie kunt u bij verschillende organisaties terecht. Daarover vindt u meer informatie op deze pagina.

 2. Aanvullende informatie

  Na het aanvragen van uw indicatie wil het CIZ vaak meer weten over uw situatie. Vanaf 2015 vindt er altijd persoonlijk contact met het CIZ plaats bij het stellen van een indicatie. Bijvoorbeeld in de vorm van een bezoek van het CIZ bij u thuis, een bezoek op een spreekuurlocatie of door telefonisch contact. De medewerker van het CIZ kan ook informatie opvragen bij uw huisarts of uw specialist, maar dat mag alleen met uw toestemming.

  Soorten zorg
  U kunt de medewerker laten weten welke zorg u wilt. U kunt kiezen uit:

  Uw voorbereiding
  Als u zich goed voorbereidt op uw gesprek, dan verloopt de aanvraag snel en zorgvuldig. Houd informatie bij de hand over uw ziekte, stoornis, aandoening of handicap, bijvoorbeeld met een brief van uw huisarts of specialist waarin uw aandoening of situatie staat omschreven, en laat duidelijk weten welke zorg u nodig heeft en waarom.

 3. Het indicatiebesluit

  Als het CIZ genoeg informatie heeft, krijgt u binnen uiterlijk 8 weken uw indicatiebesluit per post. Daarin staat op welke Wlz-zorg u recht heeft. Een indicatie wordt gesteld in de vorm van een bij u passend zorgprofiel.

  Wanneer u al een zorgaanbieder op het oog heeft en u dit ook bij het CIZ heeft aangegeven, dan wordt uw indicatie meteen naar de zorgaanbieder doorgestuurd. De aanbieder neemt contact met u op als hij de indicatie heeft ontvangen.

  Heeft u nog geen aanbieder op het oog? Raadpleeg dan de zorgvergelijker of neem contact op met de afdeling Klantadvies Wlz. De contactgegevens staan hieronder. Als u bij het aanvragen van uw indicatie nog niet heeft aangegeven van welke zorgaanbieder u de zorg wilt ontvangen, dan nemen wij daarover contact met u op.

 4. Uw zorgkantoor regelt uw zorg

  Als blijkt dat u recht heeft op Wlz-zorg, stuurt het CIZ het indicatiebesluit naar u én naar uw Zorgkantoor. Het Zorgkantoor zorgt ervoor dat u de juiste zorg krijgt, bijvoorbeeld van een thuiszorgorganisatie, verzorgings- of verpleeghuis of een instelling voor begeleid wonen.

  Uw eigen bijdrage
  Voor de meeste zorg moet u een eigen bijdrage betalen. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent dit en int uw bijdrage. Welk bedrag u betaalt is afhankelijk van het aantal personen binnen uw huishouden, uw leeftijd en uw inkomen. Meer informatie vindt u op de website van het CAK.

  Uw PGB
  Als u de zorg liever zelf inkoopt met uw Persoonsgebonden Budget (PGB), dan bepaalt uw Zorgkantoor welk bedrag u precies krijgt volgens uw indicatie en stuurt u hierover een bericht.  Het Zorgkantoor betaalt het bedrag aan u uit en daarmee kunt u vervolgens zelf zorg inkopen.

  Voor meer informatie over PGB klikt u op de onderstaande link.
  Meer informatie over het PGB.

 5. Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de indicatie? Dan kunt u bezwaar maken op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht.

  Stuur binnen zes weken na dagtekening van het indicatiebesluit uw schriftelijke bezwaar naar het CIZ.
  Zij behandelen uw bezwaar en laten u weten of zij het gegrond of ongegrond vinden. Bent u het ook met die uitspraak niet eens, dan kunt u nog beroep aantekenen bij de rechter.