Nieuws van 2018

 1. 1 Mei

  Wat wil ik als ik ouder wordt. Een mooi initiatief opnieuw onder de aandacht.

  Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid heeft met haar klantenpanel en de ledenraad van de zorgverzekeraar en in...

 2. 13 Dec

  PGB informatiebulletin 2018

  Het ministerie van Volksgezondheid, Wlezijn en Sport (VWS) heeft een nieuw informatiebulletin uitgebracht...

 3. 10 Aug

  Extra middelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg

  Verwerking nieuwe tarieven voor V&V In de voorlopige kaderbrief Wlz 2018 (kenmerk 1150543-165016-LZ)...

 4. 21 Jun

  PGB informatiebulletin

  Zorginstituut Nederland publiceert pgb informatiebulletin Zorginstituut Nederland heeft een nieuw...

 5. 29 Dec

  Verandering huishoudelijke hulp voor Wlz cliënten.

  Verandering huishoudelijke hulp voor Wlz-cliënten – informatie voor...

 6. 30 Nov

  Gezocht deelnemers voor VWS pilot ”leven zoals je wilt”

  Gezocht: deelnemers voor VWS-pilot ‘Leven zoals je wilt' Ouderen bepalen zelf welke zorg en...

 7. 16 Mrt

  Publicatie brochure "Uw wegwijzer in Wlz-zorg"

  Het zorgkantoor publiceert met trots haar nieuwe brochure "Uw wegwijzer in Wlz-zorg". De brochure is bedoeld...

 8. 20 Jan

  Inkoop Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz 2016 is afgerond

  De inkoop van onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz is afgesloten. Geïnteresseerden kunnen alle...

 9. 30 Okt

  Inschrijving inkoop Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz 2016 is gestart

  De inschrijving voor de inkoop van onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz is vandaag gestart....

 10. 24 Jul

  Toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

  Mensen met een indicatie voor Wlz-zorg hebben recht op verblijf in een zorginstelling. Zij kunnen er echter...

 11. 15 Sep

  Hoe verandert uw zorg onder het nieuwe zorgstelsel?

  Op vrijdag 12 september 2014 heeft de overheid de website www.hoeverandertmijnzorg.nl gelanceerd. Op deze...

 12. 15 Sep

  Onze website heeft het keurmerk Waarmerk drempelvrij.nl weer behaald

  De website van onze zorgkantoren heeft in 2014 weer het keurmerk Waarmerk drempelvrij.nl gekregen. Dit...

 13. 28 Mei

  Afspraken over soepele overgang zorg na 1 januari 2015

  Ton van Houten, voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en Roos van...

 14. 12 Mrt

  Zorgkantoren werken met gemeenten A&M aan zorg in de wijk

  Vrijdag 7 februari sloot de gemeente Haarlemmermeer een intentieovereenkomst met Zorg en Zekerheid om de...

 15. 31 Jan

  Meeverhuizen partner naar verzorgings- of verpleeghuis

  Als een cliënt een indicatie ontvangt voor opname in een verpleeg- of verzorgingshuis vanwege een...

 16. 21 Jan

  Overzicht 'Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling'

  Naast de landelijke folder 'Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling' heeft het zorgkantoor een overzicht...