Verandering huishoudelijke hulp voor Wlz cliënten.

Donderdag 29 december 2016

Verandering huishoudelijke hulp voor Wlz-cliënten – informatie voor cliënten

 

Huishoudelijke hulp valt vanaf 1 januari 2017 voor alle Wlz-cliënten onder de Wlz

Op dit moment krijgt u als Wlz-cliënt met zorg thuis in natura wellicht nog huishoudelijke hulp via de gemeente (Wmo). Vanaf 1 januari 2017 valt deze zorg onder de Wlz. In de Wlz wordt gesproken over Schoonmaken van de woning in plaats van huishoudelijke hulp. Let op: Schoonmaken van de woning is alleen het schoonmaken van de woonruimte. Schoonmaak kan niet meer gebruikt worden om een zorgverlener voor een cliënt te laten koken of boodschappen te laten doen. Hieronder ziet u welke zaken voor u van belang kunnen zijn:

 1) U bent Wlz-cliënt en ontvangt uw zorg thuis in natura via een Volledig pakket thuis (vpt)
Voor u verandert er niets. U krijgt al Schoonmaken van de woning van de Wlz-zorgaanbieder vanuit de Wlz.

 2) U bent Wlz-cliënt en ontvangt uw zorg thuis in natura en u ontvangt geen huishoudelijke hulp van de gemeente (Wmo)

Indien u zorg thuis in natura ontvangt en nu géén huishoudelijke hulp heeft, maar na 1 januari 2017 wél gebruik wilt maken van Schoonmaken van de woning, dan kunt u deze zorg vanaf 1 januari 2017 direct vanuit de Wlz ontvangen. U wordt binnenkort per brief door het zorgkantoor geïnformeerd dat u per 1 januari 2017 Schoonmaken van de woning kunt krijgen via uw Wlz-zorgaanbieder. U kunt voor het regelen van Schoonmaken van de woning contact opnemen met uw Wlz-zorgaanbieder of het zorgkantoor.

 3) U bent een Wlz-indiceerbare en behoudt uw toegang tot de Wlz
Behoort u tot deze groep en bent u benieuwd of u ook recht heeft op de functie Schoonmaken van de woning met ingang van 1 januari? Neemt u dan contact op met het zorgkantoor. Wij kunnen u meer vertellen over de regeling Wlz-indiceerbaren met betrekking tot uw situatie.

 4) Pgb-budgethouders
Voor u valt Schoonmaken van de woning al onder de Wlz. Bij de hoogte van uw Pgb-Wlz is rekening gehouden met de functie Schoonmaken van woning.

 5) U bent Wlz-cliënt en krijgt nu nog huishoudelijke hulp van de gemeente
Per 1 april 2017 gaat uw Schoonmaken van woning in één keer over naar de Wlz. Zorgkantoren, gemeenten en aanbieders vinden het belangrijk dat u hier zo min mogelijk last van ondervindt. Gemeenten beëindigen per 31 maart 2017 uw huishoudelijke hulp. Uw gemeente stuurt u hierover een nieuwe beschikking.

U ontvangt een brief van het zorgkantoor waarin u wordt geïnformeerd over de overgang van huishoudelijke hulp naar de Wlz per 1 april 2017. In de brief wordt u verzocht contact op te nemen met de Wlz-zorgaanbieder om uw wensen voor Schoonmaken van woning te bespreken. Zorgaanbieders hebben tot 1 april 2017 om in overleg met u Schoonmaken van woning te regelen.

Het zorgkantoor is voor de overdracht afhankelijk van de gegevens die gemeenten aanleveren. In sommige gevallen kan het daarom voorkomen dat uw zorgaanbieder nog niet op de hoogte is van uw recht op Schoonmaken van woning vanuit de Wlz. Zorgaanbieders zijn hierover geïnformeerd en zullen samen met u alsnog de Schoonmaken van woning regelen via het zorgkantoor.

Krijgt u momenteel huishoudelijke hulp van uw gemeente en behoort u tot de volgende groepen? Dat heeft u geen aanspraak op Schoonmaken van woning vanuit de Wlz en blijft u huishoudelijke hulp via uw gemeenten ontvangen:

·         U bent een Wlz-indiceerbare en verliest per 1 juli 2017 uw Wlz-indicatie;

·         U woont in een ADL-woning;

·         U valt onder de subsidieregeling extramurale behandeling;

·         U heeft een laag ZZP en bent al uitgestroomd naar een ander domein (Wmo, Zvw). 

 Specifieke vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen dan kunt deze stellen aan uw zorgaanbieder of aan een medewerker van het zorgkantoor.

 Afdeling klantadvies 071-5825888


Overig nieuws