Extra middelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Donderdag 10 augustus 2017

Verwerking nieuwe tarieven voor V&V

In de voorlopige kaderbrief Wlz 2018 (kenmerk 1150543-165016-LZ) stelde het Ministerie van VWS vanaf 2017 een extra bedrag van € 100 miljoen beschikbaar voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. In juli 2017 publiceerde de NZa de aangepaste beleidsregels (BR/REG-17137f en BR/REG-17136f). Het extra bedrag is verwerkt in de tarieven voor de prestaties verpleging & verzorging (ZZP en VPT 4VV en hoger).

Zorgaanbieders ontvangen nog in 2017 de vergoeding

De vergoeding is op basis van de hogere tarieven per ZZP- of VPT-prestatie. De nieuwe tarieven worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 verwerkt. De tarieven voor MPT-prestaties zijn niet gewijzigd.

De zorgkantoren verwerken de tarieven in de herschikking

Zo maken de zorgkantoren meteen de juiste definitieve productieafspraken voor 2017. Het regionale basistariefpercentage en de maximale toeslag voor de ontwikkelafspraken (3%) voor 2017 blijven hetzelfde.

Betaling en declaratie

Het zorgkantoor  AM en ZHN verwerkt de hogere tarieven niet in het declaratiesysteem, maar in de maandelijkse uitbetaling ofwel het clicksysteem. In de maand  september ontvangen zorgaanbieders met een Wlz-overeenkomst voor 2017 een lumpsum waarin het extra bedrag gebaseerd op de hogere NZa-tarieven 2017 voor ZZP en VPT  met terugwerkende kracht vanaf 1 januari wordt nabetaald. Van de maand oktober is de maandelijkse betaling  aan de zorgaanbieder gebaseerd op de hogere tarieven 2017. 


Overig nieuws