Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit van het zorgkantoor en daar bezwaar tegen wilt indienen. Dat is uw goed recht. Dit bezwaar is niet bedoeld om dringende vragen of opmerkingen in te sturen. U kunt daarom het beste eerst naar het zorgkantoor bellen (071 5825 888) om na te gaan of één van onze klantadviseurs Wlz iets voor u kunnen betekenen. Vaak is een formele bezwaarprocedure dan niet meer nodig.

Wilt u na het gesprek met een van onze klantadviseurs Wlz toch een bezwaarschrift indienen? Dan dient u dat schriftelijk te doen. Vermeld in ieder geval de volgende punten:

  • de datum van uw bezwaarschrift;
  • uw naam en adres;
  • uw BSN;
  • de datum en kenmerk van ons besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • een onderbouwing van uw bezwaar;
  • uw handtekening.

Stuur uw bezwaarschrift binnen zes weken na het besluit op naar:

Zorg en Zekerheid

t.a.v. afdeling Juridische Zaken

Postbus 400

2300 AK  LEIDEN

Als u het niet eens bent met het antwoord dat u op uw bezwaarschrift ontvangt, kunt u eventueel in beroep gaan bij de Rechtbank.