Het is voor ons belangrijk dat u de zorg ontvangt die u nodig heeft. Bent u ergens ontevreden over? Dan adviseren wij dat u altijd eerst persoonlijk contact opneemt met de partij waar u ontevreden over bent. Vaak kunt u hiermee de situatie al verbeteren. Als dat niet voldoende is, kunt u formeel een klacht indienen.

Heeft u een klacht over een zorgverlener waar wij een contract mee hebben?

Neem bij klachten (bijvoorbeeld klachten over een onjuiste behandeling of de kwaliteit van de geleverde zorg) altijd eerst zelf contact op met uw zorgverlener. Levert dat contact geen bevredigende oplossing en gaat het om zorg in naturaBij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt. ? Dan kunt u schriftelijk een klacht bij ons indienen. Als uw klacht gegrond is, zorgen wij ervoor dat uw klacht afgehandeld wordt. Wij zijn namelijk verantwoordelijk voor de zorg die we hebben ingekocht. Maakt u gebruik van een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan moet u samen met uw zorgverlener een oplossing vinden. Uiteraard kunt u contact opnemen met het zorgkantoor voor vragen en advies. Kijk hier voor onze contactgegevens.

Heeft u een klacht over het zorgkantoor?

Als u ontevreden bent over de manier waarop wij u behandelen, kunt u een klacht indienen bij onze onafhankelijke klachtencommissie. Als het nodig is, verwijst deze commissie u door naar de juiste instantie. Voor advies kunt u zich richten tot onafhankelijke cliëntenorganisaties.