Klacht indienen

Het is voor ons belangrijk dat u de zorg ontvangt die u nodig heeft. Bent u ergens ontevreden over? Dan adviseren wij u altijd eerst persoonlijk contact op te nemen met de partij waar u ontevreden over bent. Vaak kunt u hiermee de situatie al verbeteren. Als dat niet voldoende is, kunt u formeel een klacht indienen.

Heeft u een klacht over een zorgaanbieder?

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg. Wij raden u aan om uw klachten over onjuiste behandeling of de kwaliteit van de zorg eerst direct met uw zorgverlener of zorginstelling te bespreken. Middels de “Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg” is elke zorgaanbieder verplicht tot het aanstellen van een onafhankelijke klachtfunctionaris. Deze kunt u op de website van uw zorgaanbieder terugvinden of navragen bij uw zorgverlener. De klachtenfunctionaris bemiddelt bij een klacht tussen u en de zorgverlener. In de meeste gevallen kan daarmee een oplossing gevonden worden.

Biedt dit geen bevredigende oplossing? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij onze klachtencommissie óf rechtstreeks bij het zorgkantoor. Als uw klacht gegrond is, zoeken wij contact met de zorgaanbieder en zetten we alles in het werk om uw klacht te verhelpen. Wij zijn immers verantwoordelijk voor de zorg die wij inkopen.

Als u gebruikmaakt van een pgb, bent u samen met uw zorgverlener verantwoordelijk voor een oplossing.

Heeft u een klacht over het zorgkantoor?

Als u ontevreden bent over de manier waarop het zorgkantoor u heeft behandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van het zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Indien nodig verwijst deze commissie u door naar de juiste instantie.

U kunt uw klacht indienen via ons online klachtenformulier

naar het klachtenformulier

U kunt uw klacht sturen aan:

Zorg en Zekerheid

t.a.v. de Klachtencommissie Wlz, afdeling Juridische Zaken

Antwoordnummer 10220

2300 VB Leiden

(geen postzegel nodig)

U kunt uw klacht ook per e-mail sturen aan:

klachtenwlz@zorgenzekerheid.nl

In onderstaande brochure leest u meer over bezwaren en klachten en hoe u deze in kunt dienen.