Visie & missie

Zorgzaam, zichtbaar, zorgvuldig.

Wanneer u recht heeft op Wlz-zorg, verdient u kwalitatief goede, passende zorg en excellente ondersteuning. Wij zijn ervan overtuigd dat uw eigen wensen en behoeftes hierin leidend moeten zijn.

Betrouwbaar, samen en klantgericht.

Onze beleidsstrategie is gebaseerd op de kernwaarden van Zorg en Zekerheid: betrouwbaar, samen en klantgericht. Vanuit onze regionale positie bieden wij een persoonlijke benadering die steunt op drie pijlers:

  • Zorgzaam

Wij willen onze klanten zo goed mogelijk ondersteunen in het vinden van de meest passende en kwalitatieve zorg. Dit doen we door voldoende en overzichtelijke informatie te geven. Ook willen wij hen zo lang mogelijk de mogelijkheid geven om onder eigen regie keuzes te maken over hun zorg.

  • Zichtbaar

Het zorgkantoor treedt graag op als betrouwbare partner die juiste en passende ondersteuning biedt. Wij willen dat cliënten en partnerinstellingen, zoals zorgaanbieders, huisartsen en gemeenten, ons goed kunnen vinden.

  • Zorgvuldig

Onze organisatie moet op orde zijn en blijven. Alleen zo kunnen we excellente dienstverlening bieden. Daarom kijken wij als zorgkantoor steeds kritisch naar onze eigen werkprocessen, ons kennisniveau en naar hoe we risico’s beheersen. Wij evalueren onze inzet zorgvuldig en vragen om ervaringen en wensen van onze klanten.