Wie zijn wij?

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid regelt langdurige zorg in de regio’s Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden. Lees meer over de organisatie.

Het is belangrijk dat u het zorgkantoorIedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
- Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden
- Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft
- Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt
- Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt
- Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt
weet te vinden. Zo kunnen we u goed helpen met de uitvoering van uw Wlz-zorg. We hechten waarde aan een persoonlijke benadering en een transparante manier van werken. U leert op deze pagina’s het Zorgkantoor Zorg en Zekerheid (regio Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden) beter kennen.