De organisatie

De afdelingen van het zorgkantoor hebben elk verschillende taken in de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). U leest hier met welke afdelingen u te maken kunt krijgen.

Afdeling Klantondersteuning

De afdeling Klantondersteuning bestaat uit drie onderdelen:

 • Klantadvies 
 • Klantbegeleiders 
 • Casemanagers

Als u vragen heeft over zorg in natura (ZIN), neem dan contact op met onze klantadviseurs. Zij geven u antwoord op al uw vragen over de Wlz. Denk aan vragen als:

 • Hoe vind ik de passende zorgaanbieder? Hoe kan ik vervangende zorg krijgen terwijl ik wacht op plaatsing in een zorginstelling? Hoe kan ik overstappen naar een andere zorgaanbieder?

Als u vragen heeft over een persoonsgebonden budget (pgb), dan stelt u deze aan onze klantbegeleiders. Denk daarbij aan vragen als:

 • Is een pgb iets voor mij? Hoe vraag ik een pgb aan? Welke zorg kan ik inkopen? Kan ik een pgb omzetten naar zorg in natura of omgekeerd?

Als u vragen heeft over een complexe casuïstiek en Meerzorg aanvragen, dan stelt u deze aan onze casemanagers. Denk daarbij aan onderwerpen als:

 • Complexe casuïstiek, Meerzorg aanvragen (ZIN-pgb), deelname overleggen met de regio en bezoeken van zorginstelling samen met de zorginkopers.

Afdeling Care

De afdeling Care bestaat uit:

 • Zorginkopers
 • Financiële kamer
 • Beleidsmedewerkers

De zorginkopers van het zorgkantoor maken jaarlijks afspraken met zorgaanbieders in uw regio. In contracten leggen ze afspraken vast over de aard, de omvang, de prijs en de kwaliteit van de zorg. Jaarlijks controleert de afdeling of deze afspraken ook nagekomen zijn. U leest hier meer over het inkopen van zorg.  Ook bekijkt die afdeling hoe het zorgaanbod nog beter op de zorgvraag afgestemd kan worden en beheren de financiele middelen. Verder zijn de beleidsmedewerkers verantwoordelijk voor het verzamelen van landelijke en regionale vraagstukken en maken een koppeling naar beleidskaders.

Afdeling Staf

De afdeling Staf bestaat uit:

 • Business Proces Management (BPM)
 • Functioneel beheer (iWlz)
 • Proces controll

Business Proces Management stelt volgens landelijke kaders en adviezen de (interne) processen op. Tevens wordt zorg gedragen voor het iWlz-berichtenverkeer en andere ICT-gerelateerde zaken. Als laatste zorgt procescontroll voor de verantwoording en risicoanalyse. De afdeling Staf is de verbinder tussen afdeling Care en Klantondersteuning.

Klachtencommissie Wlz

Deze twee afdelingen handelen klachten af:

 • Afdeling juridische zaken
 • Klachtenafdeling

Lees ook wat u moet doen wanneer u niet tevreden bent.

Materiële- en kwaliteitscontrole (M&KC)

De afdeling M&KC gaat na of de inhoud en kwaliteit van de geleverde zorg aan de gestelde normen en eisen voldoet. De medewerkers van deze afdeling zijn vooral achter de schermen aan het werk. Uw mening is uiteraard ook belangrijk. Daarom kan het zijn dat we u benaderen om een enquête in te vullen of mee te werken aan een (tevredenheids-)onderzoek. Lees meer over controles.