De afdelingen van het zorgkantoor hebben elk verschillende taken in de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). U leest hier met welke afdelingen u als cliënt te maken kunt krijgen.

Afdeling Klantondersteuning

De afdeling Klantondersteuning bestaat uit drie onderdelen:

 • Klantadvies 
 • Klantbegeleiders 
 • Casemanagers

U heeft het meeste contact met onze klantadviseurs. Zij geven u antwoord op al uw vragen over de Wlz. Denk aan vragen als:

 • Hoe vind ik de passende zorgaanbieder?
 • Hoe kan ik vervangende zorg krijgen terwijl ik wacht op plaatsing in een zorginstelling?
 • Hoe kan ik overstappen naar een andere zorgaanbieder?

Ook al uw vragen over een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u aan onze klantadviseurs stellen. Denk daarbij aan vragen als:

 • Is een pgb iets voor mij?
 • Hoe vraag ik een pgb aan?
 • Welke zorg kan ik inkopen?
 • Kan ik een pgb omzetten naar zorg in natura of omgekeerd?

Afdeling Zorginkoop

De afdeling Zorginkoop bestaat uit:

 • Zorginkopers
 • Financiële kamer
 • Beleidsafdeling inkoop

De zorginkopers van het zorgkantoor maken jaarlijks afspraken met zorgaanbieders in uw regio. In contracten leggen ze afspraken vast over de aard, de omvang, de prijs en de kwaliteit van de zorg. Jaarlijks controleert de afdeling Zorginkoop of deze afspraken ook nagekomen zijn. Ook bekijkt die afdeling hoe het zorgaanbod nog beter op de zorgvraag afgestemd kan worden. U leest hier meer over het inkopen van zorg.

Afdeling Staf

De afdeling Staf bestaat uit:

 • Proces controll
 • Beleidsafdeling staf
 • Business Proces Management (BPM)
 • Functioneel beheer  (iWlz)

Klachtencommissie Wlz

Deze twee afdelingen handelen klachten af:

 • Afdeling juridische zaken
 • Klachtenafdeling

Lees ook wat u moet doen wanneer u niet tevreden bent.

Materiële- en kwaliteitscontrole (M&KC)

De afdeling M&KC gaat na of de inhoud en kwaliteit van de geleverde zorg aan de gestelde normen en eisen voldoet. De medewerkers van deze afdeling zijn vooral achter de schermen aan het werk. Uw mening is uiteraard ook belangrijk. Daarom kan het zijn dat we u benaderen om een enquête in te vullen of mee te werken aan een (tevredenheids)onderzoek. Lees meer over controles.