Materiële en Kwaliteitscontrole (M&KC)

Wat is het M&KC?

Is de zorg die gedeclareerd is daadwerkelijk geleverd en zo ja, was dit gepast? Dit is de vraag waar het team Materiële en Kwaliteitscontrole zich voornamelijk mee bezig houdt. Het team doet dit door middel van controles.

Een controle is een onderzoek waarbij het team nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte zorg is geleverd en of die zorg het meest passend was gezien de gezondheidstoestand van de patiënt. Daarnaast kan ook onderzocht worden of de zorg die geleverd is, voldeed aan de afgesproken kwaliteitseisen.

Wat doet de afdeling M&KC met behulp van het zorgkantoor?

De afdeling M&KC is constant bezig met patronen te herkennen in de data die het zorgkantoor tot haar beschikking heeft. Indien noodzakelijk wordt zorgaanbieders verzocht nadere informatie te verschaffen. Wanneer de uitkomsten van de eigen analyses en/of de door zorgaanbieders aangeleverde verklaringen onvoldoende zekerheid verschaffen, kan er meer aanvullende informatie opgevraagd worden bij de zorgaanbieders. 

Waarom is de afdeling M&KC belangrijk voor de cliënt?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, brancheverenigingen van zorgaanbieders en zorgkantoren willen meer aandacht voor continue verbetering van de kwaliteit van geleverde zorg en ondersteuning aan cliënten van het zorgkantoor. Door onze controles dragen wij bij aan deze missie, door erop toe te zien dat er niet te veel kosten gemaakt worden aan niet daadwerkelijk of terecht geleverde zorg. Zo worden er geen overbodige kosten gemaakt, waardoor er meer ruimte is om de algemene gelden te besteden aan zinnige en kwalitatief hoogwaardige en of innovatieve zorg.

Contact

Voor vragen kan er altijd contact opgenomen worden met het M&KC door een mail te sturen naar materielecontrole@zorgenzekerheid.nl.

Controleplan M&KC

Het team M&KC publiceert 1 a 2x per jaar het controleplan Wlz. Raadpleeg het controleplan Wlz 2023 op de website van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, onder het kopje Materiële controle.