Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Bewustekeuzegesprek

Een persoonlijk gesprek over uw keuze voor een persoonsgebonden budget (pgb)

Iedereen die een pgb wil ontvangen, wordt uitgenodigd voor een ‘bewustekeuzegesprek’. Dit persoonlijke gesprek vindt plaats op het zorgkantoor. Wij maken tijdens dit gesprek kennis met u, de budgethouder, en uw eventuele vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp

Waar gaat het bewustekeuzegesprek over?

Bij dit gesprek krijgt u uitleg over Wlz-zorg met een pgb en hoort u wat erbij komt kijken. In het gesprek kunt u de volgende onderwerpen verwachten:

 • Algemene kennismaking
  U maakt kennis met het zorgkantoor, wij maken kennis met u. Er is ruimte voor uw vragen en wij leren uw situatie beter kennen. Voorafgaand aan het gesprek krijgt u informatie toegestuurd. Wij gaan ervan uit dat u deze informatie voor het bewustekeuzegesprek gelezen heeft.

 • Uw beweegredenen
  Wat zijn uw beweegredenen om voor een pgb te kiezen? Wij verwachten dat u de keuze voor een pgb bewust heeft gemaakt en kunt uitleggen waarom zorg in natura geen goede optie voor u is.

 • Uw keuzes voor zorg
  De vorm en inhoud van de zorg die u graag wilt krijgen, bespreken we in detail. U kunt advies krijgen over andere vormen van zorg die mogelijk ook bij uw situatie passen.

 • Praktische zaken
  U krijgt uitleg over de administratie die u moet bijhouden als u kiest voor een pgb.

 • Afronding aanvraag
  Wij informeren u over de vervolgstappen die u moet nemen om uw pgb-aanvraag af te ronden.

Moet u altijd zelf naar het gesprek komen en vindt het gesprek altijd op het zorgkantoor plaats?

Voor het bewustekeuzegesprek moet u altijd zelf naar het zorgkantoor komen. Ook als u een gewaarborgde hulp of vertegenwoordiger heeft moet die aanwezig zijn bij het gesprek. Er zijn uitzonderingen. In de volgende situaties hoeft de budgethouder niet aanwezig te zijn:

 • Minderjarige cliënt
  Als u minderjarig bent en het lukt door uw aandoening echt niet om naar het zorgkantoor te komen, mogen alleen ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers het gesprek voeren, in plaats van de minderjarige cliënt. Neemt u dan wel eerst contact op met het zorgkantoor om dit te bespreken.

 • Zwaarwegende medische redenen
  Kunt u vanwege zwaarwegende medische redenen niet naar het zorgkantoor komen of het gesprek daardoor niet voeren? Neemt u dan contact met ons op. Wij gaan na of we op een andere manier met u in gesprek kunnen gaan.

Wie mag u meenemen naar het gesprek?

U bent van harte welkom om één van de volgende personen naar het bewustekeuzegesprek mee te nemen:

 • uw partner

 • een direct familielid

Heeft u een tolk, een doventolk of een andere ondersteuner nodig? Dan mag hij/zij mee, nadat u dat bij ons heeft gemeld. Wij kunnen ook een tolkentelefoon regelen.

Wilt u een andere persoon meenemen en is hij/zij hierboven niet beschreven? Dan moet u toestemming vragen. U kunt dat telefonisch doen bij het zorgkantoor.

Na het bewustekeuzegesprek

Na het bewuste-keuzegesprek beoordeelt het zorgkantoor uw aanvraag. U krijgt daar een bericht over; een beschikking. Dat doen wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken.

Wanneer het zorgkantoor beslist dat u geen pgb kunt ontvangen, dan behoudt u wel uw recht op Wlz zorg. Het zorgkantoor kan u dan ondersteunen in het zoeken naar een voor u geschikte zorgverlener.

Neem contact met ons op

Voor alle zaken rondom het bewustekeuzegesprek kunt u ons bellen of mailen. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur.