Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 08:30 tot 16:00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Persoonlijk Assistentie Budget (PAB)

Wilt u weten wat een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) is, wat de voorwaarden zijn en hoe u dit kunt aanvragen? U leest het hier.

Wat is een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB)?

Het persoonlijk assistentie budget (PAB) is bedoeld voor verzekerden vanaf 18 jaar die volledig regie hebben over het eigen leven, maar een zeer zware lichamelijke beperking hebben en die vanuit medisch oogpunt zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de directe nabijheid om levensbedreigende situaties te voorkomen. Het zorgkantoor kan het persoonsgebonden budget (pgb) van de u verhogen tot een bedrag van maximaal € 304.328,00 per kalenderjaar, als aan de voorwaarden wordt voldaan. De u kan dan zelfstandig wonen en participeren in de samenleving.

Voorwaarden voor PAB

Bij de volgende zorgprofielen is een PAB mogelijk:

  • Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (ZZP 5 LG);
  • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (ZZP 6 LG);
  • Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (ZZP 7 LG);
  • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (ZZP 7 VV);
  • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (ZZP 8 VV).

Als u een aanvraag voor een PAB indient, dan moet aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent vanuit een medische noodzaak aangewezen op permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid om zijn veiligheid in levensbedreigende situaties te waarborgen;
  • U heeft geen cognitieve beperkingen;
  • U moet op eigen kracht de taken en verplichtingen kunnen uitvoeren, die aan een persoonsgebonden budget zijn verbonden;
  • U moet op eigen kracht, de door u verkozen zorgverleners en mantelzorgers op zodanige wijze kunnen aansturen en hun werkzaamheden op elkaar afstemmen, dat sprake is of zal zijn van verantwoorde zorg.

Hoe vraagt u een PAB aan?

Download het aanvraagformulier PAB onderaan deze pagina.

Stuur dit aanvraagformulier op naar:

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
T.a.v. afdeling klantondersteuning Wlz
Postbus 400
2300  AK LEIDEN

Of scan het ingevulde formulier in en e-mail het naar klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl

Wijziging zorgovereenkomst(en), zorgovereenkomst(en) en zorgbeschrijvingen
Als uw zorgverleners meer gaan werken, vergeet dan niet om een wijzigingsformulier naar het zorgkantoor te sturen, waarin u de nieuwe contractuele afspraken met uw zorgverlener vastlegt. Het wijzigingsformulier download u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Wanneer de zorgverlener veel meer zorg of andere zorg (extra) gaat leveren, stuur dan ook een nieuwe zorgbeschrijving mee. Bij nieuwe zorgverleners dient u een nieuwe zorgovereenkomst en zorgbeschrijving op te sturen. De model zorgovereenkomst download u op de website van de SVB.

Stuur een kopie van de (wijziging) zorgovereenkomst(en) en indien nodig ook van de zorgbeschrijving(en) naar:

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
T.a.v. afdeling klantondersteuning Wlz
Postbus 400
2300 AK  LEIDEN

Of scan het in en e-mail het naar klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl.

Meer informatie over de PAB-regeling

Heeft u vragen over de PAB-regeling en wilt u weten of u daarvoor in aanmerking komt? Of heeft u vragen over het invullen van dit aanvraagformulier? Neem dan gerust contact op met ons op. U kunt ons op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur telefonisch bereiken via telefoonnummer 071-582 58 88, optie 1, of een e-mail sturen naar: klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl.