Persoonlijk Assistentie Budget

Op deze pagina leest u wat het Persoonlijke Assistentie Budget (PAB) is, wat de voorwaarden zijn en hoe u dit aanvraagt.

Wat is het PAB?

Het PAB is een toeslag bovenop het reguliere pgb budget. Dit biedt budgethouders vanaf 18 jaar de kans om zelfstandig te wonen en volledig mee te doen aan de maatschappij. Met de toeslag dient permanent toezicht of 24 uur per dag zorg ingekocht te worden om levensbedreigende situaties te voorkomen. Het pgb kan met PAB verhoogt worden tot maximaal €315.984 per jaar.

Voorwaarden

U heeft een indicatie voor één van de volgende zorgprofielen:

  • Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (ZZP 5 LG);
  • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (ZZP 6 LG);
  • Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (ZZP 7 LG);
  • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (ZZP 7 VV);
  • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (ZZP 8 VV).

Daarnaast moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent vanuit medische noodzaak aangewezen op permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid;
  • U heeft geen cognitieve beperkingen;
  • U beheert op eigen kracht uw pgb en alle taken en verplichtingen die daaraan verbonden zijn. Dit houdt in dat u zelf uw zorgverleners aanstuurt en hun werkzaamheden op elkaar afstemt.

Aanvragen

U vindt het benodigde aanvraagformulier onderaan deze pagina. U kunt dit formulier makkelijk digitaal naar ons toesturen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl.

Lukt het niet digitaal? Dan kunt u de gevraagde informatie of stukken ook per post naar ons toesturen. U stuurt dit dan op naar:

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
T.a.v. afdeling klantondersteuning Wlz
Postbus 400
2300  AK LEIDEN

Meer informatie over PAB

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over PAB? Wij helpen u graag! U kunt contact met onze afdeling Klantondersteuning opnemen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:00 uur op telefoonnummer 071-582 58 88 optie 1. U kunt ook een e-mail sturen naar klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl.