Toeslag Meerzorg

Om thuis wonen voor doelgroepen met een intensieve zorgvraag mogelijk te maken kan in de Wlz beroep worden gedaan op een aantal toeslagen. Een van deze mogelijkheden is meerzorg pgb. Op deze pagina leest u wat meerzorg pgb is, wat de voorwaarden zijn om meerzorg pgb te kunnen aanvragen en hoe u meerzorg pgb aanvraagt.

Wat houdt de toeslag Meerzorg in?

Meerzorg kunt u aanvragen als u minimaal 25% meer zorg per week nodig heeft dan mogelijk is met uw zorgprofiel. Meerzorg is extra budget om zorg in te kopen bij een extreme zorgbehoefte.

Voorwaarden voor meerzorg pgb

Wij toetsen in iedere geval de volgende voorwaarden:

 • U heeft 25% meer zorg nodig dan u op dit moment krijgt.
 • U heeft een indicatie voor één van de zorgprofielen of zorgzwaartepakketten:
 • LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (zorgwaartepakket 5 LG)
 • LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging  (zorgwaartepakket 6 LG)
 • LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (zorgwaartepakket 7 LG)
 • VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zorgwaartepakket 5 VG)
 • VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (zorgwaartepakket 7 VG)
 • VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (zorgwaartepakket 8 VG)
 • ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zorgwaartepakket 3 ZGaud)
 • ZGvis Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging zorgwaartepakket 5 ZGvis)
 • VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (zorgwaartepakket 7 VV)
 • VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (zorgwaartepakket 8 VV).
 • U heeft geen recht op een andere regeling extra budget, zoals Extra Kosten Thuis (EKT), Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) of beademingstoeslag.
 • Een gedragskundige of behandelaar heeft uw zorgplan ondertekend.
 • U krijgt de zorg van minimaal 1 professionele zorgverlener.

Meerzorg aanvragen

Voor het aanvragen van meerzorg heeft u een formulier nodig. Neem hiervoor contact op met ons op via 071-582 58 88, optie 1 of stuur een e-mail naar klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl. Vermeld in deze e-mail uw naam en uw relatienummer. U ontvangt het formulier dan per e-mail of post. Ook kunt u het formulier onder aan deze pagina downloaden. 

Stuur het aanvraagformulier op naar:

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
T.a.v. afdeling klantondersteuning Wlz
Postbus 400
2300  AK LEIDEN

Of scan het ingevulde formulier in een e-mail het naar klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl

Ondertekening

Het is belangrijk dat u het formulier ondertekent. Hebt u een wettelijk vertegenwoordiger of een gewaarborgde hulp? Dan ondertekent deze persoon namens u. De aanvraag dient ook onderbouwd en ondertekend te zijn door uw behandelaar/gedragskundige (of eventueel, in overleg met het zorgkantoor, uw huisarts).

Meer informatie

Heeft u vragen over de regeling meerzorg pgb en wilt u weten of u daarvoor in aanmerking komt? Of heeft u vragen over het invullen van dit aanvraagformulier? Neem dan gerust contact op met ons op. U kunt ons op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur telefonisch bereiken via telefoonnummer 071-582 58 88, optie 1, of een e-mail sturen naar: klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl.