Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Huisbezoek

Wat kunt u verwachten als u uitgenodigd wordt voor een pgb-huisbezoek óf administratief onderzoek? U leest het hier.

Elk jaar gaan wij bij een deel van onze budgethouders op huisbezoek, net als alle andere zorgkantoren in Nederland. Dit doen wij in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Doel van het huisbezoek

Het huisbezoek is bedoeld om u en eventueel uw wettelijk vertegenwoordiger of uw gewaarborgde hulp te informeren en te adviseren over het persoonsgebonden budget (pgb) en uw zorgsituatie. Wij willen graag weten of u tevreden bent over de zorg die u met uw pgb heeft ingekocht. We praten samen met u en eventueel uw vertegenwoordiger over uw pgb. We willen graag weten welke zorg u precies krijgt, wat de kwaliteit van de zorg is en of dit de beste zorg voor u is. Ook bespreken wij uw pgb administratie en is er natuurlijk ruimte voor het stellen van vragen.  

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Vanuit het zorgkantoor komen één of twee medewerkers op bezoek, die zich bij u zullen legitimeren. Zij voeren het gesprek met u als budgethouder. Heeft u een gewaarborgde hulp of wettelijk vertegenwoordiger, dan moet deze ook aanwezig zijn bij het huisbezoek. Zorgverleners mogen niet aanwezig zijn bij het huisbezoek. Ouders die als zorgverlener optreden voor hun kind, kinderen die voor hun (schoon)ouder(s) zorgen of partners die voor de budgethouder zorgen, die op hetzelfde adres woonachtig zijn als de budgethouder, mogen wel aanwezig zijn bij het huisbezoek.

Hoe gaat het huisbezoek in zijn werk?

Wanneer wij van plan zijn om een huisbezoek te plannen, sturen wij u hierover eerst ter kennisgeving een brief. Hierna kunt u contact met ons opnemen voor het plannen van de afspraak. Als wij niets van u vernemen, dan bellen wij u zelf om een afspraak te maken voor het huisbezoek.  Wij sturen u daarna een bevestiging voor het geplande huisbezoek en komen op de afgesproken dag en tijd bij u op bezoek. Een paar weken na het huisbezoek krijgt u een brief waarin staat wat onze bevindingen zijn. Wij gaan ervan uit dat alles in orde is. Het kan ook zijn dat uw pgb administratie niet (helemaal) op orde is. Of dat uw zorgverlener geen passende of geen wlz-zorg verleent. Wij vragen u dan om een en ander aan te passen. Als u het niet eens bent met de uitkomst van het huisbezoek, dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Het huisbezoek zelf is verplicht, daar kunt u dus geen bezwaar tegen maken. Zonder huisbezoek kunnen wij namelijk niet controleren of u aan de voorwaarden voor een pgb voldoet, uw zorgsituatie beoordelen en kijken naar de zorg die u inkoopt.