Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Woont u in één van deze onderstaande gemeenten, dan kunt u terecht bij Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Kaart van werkgebied Zorgkantoor zorg en zekerheid

Huisbezoek

Wat kunt u verwachten als u uitgenodigd wordt voor een pgb-huisbezoek? U leest het hier.

Elk jaar gaan wij bij een deel van onze budgethouders op huisbezoek, net als alle andere zorgkantoren in Nederland. Dit doen wij in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Doel van het huisbezoek

  • Het huisbezoek is bedoeld om u en eventueel uw wettelijk vertegenwoordiger of uw gewaarborgde hulp te informeren en te adviseren over het persoonsgebonden budget (pgb) en uw zorgsituatie.
  • Wij willen graag weten of u tevreden bent over de zorg die u met uw pgb heeft ingekocht.
  • Wij willen graag weten welke zorg u precies krijgt, wat de kwaliteit van de zorg is en of dit de beste zorg voor u is.
  • Ook bespreken wij uw pgb administratie en is er natuurlijk ruimte voor het stellen van vragen.  

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Vanuit het zorgkantoor komen één of twee medewerkers op bezoek, die zich bij u legitimeren. Zij voeren het gesprek met u als budgethouder wanneer dat mogelijk is. Heeft u een gewaarborgde hulp of wettelijk vertegenwoordiger, dan moet deze ook aanwezig zijn bij het huisbezoek. Zorgverleners mogen niet aanwezig zijn bij het huisbezoek. Ouders die als zorgverlener optreden voor hun kind, kinderen die voor hun (schoon)ouder(s) zorgen of partners die voor de budgethouder zorgen, die op hetzelfde adres woonachtig zijn als de budgethouder, mogen wel aanwezig zijn bij het huisbezoek. Wij begrijpen dat de budgethouder niet altijd in staat is het hele gesprek aanwezig te zijn of deel te nemen aan het gesprek. Echter is een korte kennismaking (5 a 10 min) met budgethouder noodzakelijk om een juiste beoordeling te kunnen doen.

Hoe gaat het huisbezoek in zijn werk?

Wanneer wij van plan zijn om een huisbezoek te plannen, nemen wij telefonisch contact met u op. Als wij niets van u vernemen, dan sturen wij een kennisgevingsbrief met het verzoek om met ons contact op te nemen. Wij sturen u daarna een bevestiging voor het geplande huisbezoek en komen op de afgesproken dag en tijd bij u op bezoek.

Wat gebeurt er na het huisbezoek?

Na het huisbezoek beoordelen wij de informatie die uit het huisbezoek is gekomen en stellen wij u binnen 6 weken per brief op de hoogte van de uitkomst van het bezoek. Het kan zijn dat uw pgb administratie niet (helemaal) op orde is. Of dat uw zorgverlener geen passende of geen Wlz-zorg verleent. Wij vragen u dan om het één en ander aan te passen. Als u het niet eens bent met de uitkomst van het huisbezoek kunt u daar bezwaar tegen maken. Het huisbezoek zelf is verplicht, daar kunt u geen bezwaar tegen maken. Zonder huisbezoek kunnen wij namelijk niet controleren of u aan de voorwaarden voor een pgb voldoet, uw zorgsituatie op een goede manier beoordelen en kijken naar de zorg die u inkoopt.

Geen (fysiek) huisbezoek mogelijk vanwege corona?

Het kan voorkomen dat wegens het corona virus wij helaas niet bij u op huisbezoek komen maar wij genoodzaakt zijn het huisbezoek op afstand te voeren. Wij doen dit door middel van een online video- gesprek.

Voor het video-gesprek plannen wij met u een afspraak in via Microsoft Teams. Hieronder vindt u de instructies. Mocht u er niet uitkomen dan kunnen wij u verwijzen naar: instructie video Microsoft Teams

Neem contact met ons op

Voor alle zaken rondom het huisbezoek kunt u ons bellen of mailen. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 - 17:00 uur.