Ik heb extra zorg nodig

Heeft u meer zorg nodig dan u met uw pgb kunt betalen? Lees hier hoe u extra budget kunt aanvragen.

Wanneer u met uw pgb-budget niet voldoende zorg krijgt, heeft u mogelijk recht op extra budget. Waarvoor kunt u extra budget aanvragen?

 • Persoonlijk assistentiebudget
  U kunt persoonlijk assistentiebudget aanvragen als u persoonlijke assistentie nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen of aan de maatschappij deel te kunnen nemen.

 • Meerzorg
  U kunt meerzorg aanvragen als u tijdelijk of voor langere tijd minimaal 25% meer zorg per week nodig heeft dan in uw indicatiebesluit staat.

 • Extra kosten thuis (EKT)
  U kunt extra kosten thuis aanvragen als u intensieve of extra zorg nodig heeft, maar thuis wilt blijven wonen.

 • Wooninitiatief-toeslag
  Als u zorg in gemeenschappelijke woonruimtes in wooninitiatieven wilt ontvangen, kunt u de toeslag wooninitiatief aanvragen. Deze toeslag is niet bedoeld voor woonlasten of huurkosten.

 • Gespecialiseerd verpleegkundig handelen na ontslag uit ziekenhuis
  U kunt een toeslag aanvragen als u verpleegkundige zorg nodig heeft nadat u uit het ziekenhuis bent ontslagen. Denk bijvoorbeeld aan wondverzorging of het toedienen van injecties. Het moet dan wel gaan om een medisch-specialistische ingreep die u in het ziekenhuis hebt ondergaan.

 • Palliatief terminale zorg (ook thuis)
  De  palliatief terminale zorg omvat alle zorg in de laatste levensfase. Voorbeelden zijn verzorging, verpleging, pijnbestrijding en begeleiding van de cliënt en zijn of haar naasten. Ook met een pgb kunt u palliatief terminale zorg thuis ontvangen.

Hoe vraagt u extra budget aan?

Extra budget kunt u tegelijk met uw pgb aanvragen, maar u kunt dat ook later doen. Neem telefonisch contact met het zorgkantoor op als u denkt dat u recht heeft op extra budget. Wij vertellen u graag of u hiervoor in aanmerking komt en hoe u het kunt aanvragen.