Ik heb extra zorg nodig

Heeft u meer zorg nodig dan u met uw pgb kunt betalen? Lees hier hoe u extra budget kunt aanvragen.

Wanneer u met uw pgb-budget niet voldoende zorg krijgt, heeft u mogelijk recht op extra budget. Waarvoor kunt u extra budget aanvragen?

 • Persoonlijk assistentiebudget
  U kunt persoonlijk assistentiebudgetMet het persoonlijk assistentiebudget kunt u zelf assistenten inhuren die u thuis en buiten uw woning assisteren. Het persoonlijk assistentiebudget is bedoeld voor volwassenen met een ernstige lichamelijke beperking die:
  - om medische redenen permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben (bijvoorbeeld vanwege beademing)
  - volledig regie kunnen houden over hun eigen leven
  - zelfstandig wonen
  U kunt slechts onder bepaalde voorwaarden een PAB aanvragen. De aanvraag kunt u doen bij het zorgkantoor.
  aanvragen als u persoonlijke assistentie nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen of aan de maatschappij deel te kunnen nemen.

 • Meerzorg
  U kunt meerzorgMeerzorg is extra zorg bovenop de zorg die u krijgt volgens uw zorgprofiel. U of uw zorgaanbieder kunnen meerzorg aanvragen bij het zorgkantoor. aanvragen als u tijdelijk of voor langere tijd minimaal 25% meer zorg per week nodig heeft dan in uw indicatiebesluit staat.

 • Extra kosten thuis (EKT)
  U kunt extra kosten thuisDe EKT is bedoeld voor mensen die langer thuis willen blijven wonen, maar niet meer uitkomen met de zorg die vergoed wordt binnen het zorgprofiel.
  Het extra budget gebruikt u voor persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding, begeleiding in groepsverband en huishoudelijke hulp. U kunt maximaal 25% extra budget krijgen bovenop het budget dat bij uw zorgprofiel hoort.
  aanvragen als u intensieve of extra zorg nodig heeft, maar thuis wilt blijven wonen.

 • Wooninitiatief-toeslag
  Als u zorg in gemeenschappelijke woonruimtes in wooninitiatieven wilt ontvangen, kunt u de toeslag wooninitiatiefBewoners van wooninitiatieven met Wlz-zorg krijgen ieder jaar een toeslag. Dit is bedoeld voor extra zorg, de huur van de gemeenschappelijke ruimte, mits zorggerelateerd, en een aantal uitgaven die te maken hebben zorginfrastructuur (uitluisterapparatuur, domotica). Deze toeslag is alleen van toepassing bij houders van een persoonsgebonden budget. De voorwaarden zijn dat er op één woonadres minimaal 3 en maximaal 26 personen moeten wonen en dat er een gemeenschappelijke ruimte aanwezig is. De toeslag moet door de (vertegenwoordiger van de) budgethouder aangevraagd worden. aanvragen. Deze toeslag is niet bedoeld voor woonlasten of huurkosten.

 • Gespecialiseerd verpleegkundig handelen na ontslag uit ziekenhuis
  U kunt een toeslag aanvragen als u verpleegkundige zorg nodig heeft nadat u uit het ziekenhuis bent ontslagen. Denk bijvoorbeeld aan wondverzorging of het toedienen van injecties. Het moet dan wel gaan om een medisch-specialistische ingreep die u in het ziekenhuis hebt ondergaan.

 • Palliatief terminale zorg (ook thuis)
  De  palliatief terminale zorgPalliatief terminale zorg (PTZ) is voor iemand die ongeneeslijk ziek is. Het is zorg in de laatste fase van iemands leven. Het belangrijkste doel van palliatief terminale zorg is om de kwaliteit van leven te behouden. omvat alle zorg in de laatste levensfase. Voorbeelden zijn verzorging, verpleging, pijnbestrijding en begeleiding van de cliënt en zijn of haar naasten. Ook met een pgb kunt u palliatief terminale zorg thuis ontvangen.

Hoe vraagt u extra budget aan?

Extra budget kunt u tegelijk met uw pgb aanvragen, maar u kunt dat ook later doen. Neem telefonisch contact met het zorgkantoorIedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
- Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden
- Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft
- Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt
- Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt
- Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt
op als u denkt dat u recht heeft op extra budget. Wij vertellen u graag of u hiervoor in aanmerking komt en hoe u het kunt aanvragen.