Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Ik heb extra zorg nodig

Het kan gebeuren dat u meer zorg nodig heeft dan op grond van uw indicatie mogelijk is. U kunt in sommige gevallen onder voorwaarden dan extra budget bij ons aanvragen. Op de pagina’s die u in het menu vindt leest u meer over deze extra zorg en wanneer u dit kunt aanvragen. Ook leest u daar hoe u de extra zorg aanvraagt.  

Mogelijkheden voor extra budget

Er zijn verschillende regelingen om extra budget aan te vragen:

 • Persoonlijk assistentiebudget (PAB)
  Als u een zeer zware lichamelijke beperking heeft en vanuit medisch oogpunt u bent aangewezen op permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de directe nabijheid om levensbedreigende situaties te voorkomen.

 • Toeslag Meerzorg
  Als u in de thuissituatie minimaal 25% van het basisbedrag extra budget nodig heeft.

 • Extra kosten thuis (EKT)
  Als u in de thuissituatie maximaal 25% van het basisbedrag extra budget nodig heeft.

 • Wooninitiatief-toeslag
  Als u zorg in gemeenschappelijke woonruimtes in wooninitiatieven wilt ontvangen, kunt u de toeslag wooninitiatief aanvragen. Deze toeslag is niet bedoeld voor woonlasten of huurkosten.

 • Gespecialiseerd verpleegkundig handelen na ontslag uit ziekenhuis
  Als u gespecialiseerde verpleging nodig heeft nadat u uit het ziekenhuis bent ontslagen. Denk bijvoorbeeld aan wondverzorging of het toedienen van injecties. Het moet dan wel gaan om een medisch-specialistische ingreep die u in het ziekenhuis hebt ondergaan.

 • Palliatief terminale zorg (PTZ)
  Als u extra zorg in de laatste fase van uw leven nodig heeft. Voorbeelden zijn verzorging, verpleging, pijnbestrijding en nachtzorg die nodig is als u terminaal bent. 

 • Toeslag (non) invasieve beademing
  Als u thuisbeademing krijgt en meer begeleiding thuis nodig heeft.

 • Toeslag wooninitiatief
  Als u in een pgb-wooninitiatief woont en u bijvoorbeeld kosten voor het organiseren van zorg, voor het leveren van zorg in gemeenschappelijke woonruimtes of voor brandveiligheid, domotica, alarmsystemen, etc. en het onderhoud hiervan moet betalen.

 • Toeslag kwaliteitskader
  Als u in een pgb-wooninitiatief woont én geïndiceerd bent  voor een zorgprofiel in sector Verpleging en Verzorging (VV 4 tot en met VV 8).

Extra budget kunt u tegelijk met uw pgb aanvragen, maar u kunt dat ook later doen. Neem telefonisch contact met het zorgkantoor op als u denkt dat u recht heeft op extra budget. Wij vertellen u graag of u hiervoor in aanmerking komt en hoe u het kunt aanvragen.