Ik wil iets wijzigen

Uw persoonsgebonden budget (pgb) omzetten naar zorg in natura? Of andersom? Lees hier wat u moet doen als u uw Wlz-zorg wilt wijzigen.

Wilt u uw persoonsgebonden budget (pgb) toch liever omzetten naar zorg in natura, of omgekeerd? Wilt u uw tarieven aanpassen, van zorgverlener wisselen of een verhuizing doorgeven? U kunt het allemaal aangeven met het wijzigingsformulier.

Wijzigingsformulier.

Als u het wijzigingsformulier heeft ingevuld en ondertekend, kunt u het sturen naar:

   Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
   Afdeling Klantadvies Wlz
   Antwoordnummer 19044
   2300 VD LEIDEN

Bij een wijziging van zorg in natura naar een pgb:

 • informeren wij uw zorgaanbieder over uw overstap naar een pgb;

 • nodigen wij u uit voor een bewuste-keuzegesprek en

 • sturen wij u de aanvraagformulieren voor een pgb toe.

Bij een wijziging van een pgb naar zorg in natura:

 • zetten wij uw pgb stop en bevestigen we dit schriftelijk aan u;

 • informeren wij uw zorgverleners over uw overstap naar zorg in natura en

 • nemen wij contact met u op als u nog geen zorgverleners heeft opgegeven.

Gaat u verhuizen?

Dan bent u verplicht om uw verhuizing bij het zorgkantoorIedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
- Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden
- Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft
- Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt
- Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt
- Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt
te melden. Als u verhuist naar een gemeente buiten onze zorgkantoorregio's (Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden), geven wij uw dossier per 1 januari a.s. aan uw nieuwe zorgkantoor. We laten u dat voor die tijd weten.

Wilt u een afspraak met uw zorgverlener wijzigen?

Wanneer er iets verandert in uw zorgverlening, moet u een nieuwe zorgbeschrijving en/of zorgovereenkomstHeeft u een persoonsgebonden budget (pgb) van uw gemeente of uw zorgkantoor? Dan moet u een zorgovereenkomst afsluiten met uw zorgverlener. In dit contract staan de belangrijkste afspraken over uw zorg. Zoals de tijden waarop u zorg krijgt en wat u daarvoor betaalt. Er zijn wettelijke regels waar u rekening mee moet houden. naar ons toe sturen. Lees er meer over op de pagina ‘zorgovereenkomst wijzigen’.