Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Wat is uw rol bij een pgb?

U bent de regisseur van uw eigen zorg.

Als budgethouder van een persoonsgebonden budget (pgb) maakt u zelf alle afspraken over de Wlz-zorg die u van de door u gekozen zorgverlener(s) ontvangt. U voert zelf de regie. In deze rol krijgt u te maken met verschillende taken.

Zelf zorg inkopen.

Als budgethouder moet u in staat zijn zelf de juiste afwegingen te maken en beslissingen te nemen over het inkopen van zorg.

Pgb-administratie bijhouden.

U moet kunnen aantonen hoe u uw pgb besteed heeft. Hiervoor houdt u een administratie bij. Ook zorgt u ervoor dat u uw zorgverlener(s) laat betalen. Hiervoor dient u alle facturen en urendeclaraties die u van uw zorgverlener(s) ontvangt binnen vier weken in bij de SVB.

Kwaliteit van de zorg bewaken.

Houdt uw zorgverlener zich aan de met u gemaakte afspraken? Voldoet de zorg aan uw wensen? Wordt de zorg op tijd geleverd en goed uitgevoerd? Als budgethouder bent u zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de zorg die u ontvangt.