Welke zorg kunt u inkopen met een pgb?

In de Wet langdurige zorgDe wet waarin vanaf 1 januari 2015 de regels rondom de langdurige zorg wordt geregeld.  (Wlz) staat beschreven welke zorg ingekocht mag worden met een pgb. U kunt uw pgb inzetten voor:

 • Persoonlijke verzorgingPersoonlijke verzorging is het ondersteunen, stimuleren, aanleren of overnemen van de verzorging van u zelf. U kunt daarbij denken aan onder andere het wassen, aankleden, de toiletgang, het aantrekken van steunkousen, het eten en drinken en het verzorgen van uw huid.
 • Begeleiding individueelEén op één begeleiding.
  Onder begeleiding vallen handelingen waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Begeleiding is er op gericht om de zelfredzaamheid van de cliënt te handhaven of te bevorderen.
   (BG-I)
 • Begeleiding groepDagbesteding  (BG-GRP)
 • VerplegingVerpleging is voor als u medische hulp nodig heeft. Verpleging is bijvoorbeeld de hulp die u krijgt bij wondverzorging en injecties. Ook het aanleren van het uitvoeren van medische handelingen behoort tot verpleging.
 • Vervoer van en naar pgb-dagbestedingBegeleiding- of behandeling in groepsverband.
 • Huishoudelijke hulpHuishoudelijke hulp kan nodig zijn omdat de cliënt hier zelf niet meer (volledig) toe in staat is. Onder huishoudelijke hulp wordt niet alleen verstaan het schoonmaken en houden van de woonruimte van
  de budgethouder. Ook het wassen, strijken of schoonmaken van andere ruimten in huis valt hieronder.
 • LogerenOnder logeeropvang valt logeerverblijf, het verstrekken van eten en drinken, het schoonhouden van de logeerruimte en andere ruimten waarvan de verzekerde tijdens zijn verblijf gebruik maakt, en roerende voorzieningen. Het doel van logeeropvang is ontlasting van de mantelzorg. Logeeropvang is in omvang beperkt tot maximaal 156 etmalen per jaar (in de praktijk betekent dat 156 nachten logeren). Het aantal van 156 nachten per jaar is gebaseerd op maximaal 3 nachten per week, maar het is mogelijk logeeropvangdagen te “sparen”, zodat langere logeerperiodes mogelijk zijn als de mantelzorger daaraan behoefte heeft.
 • WooninitiatiefBewoners van wooninitiatieven met Wlz-zorg krijgen ieder jaar een toeslag. Dit is bedoeld voor extra zorg, de huur van de gemeenschappelijke ruimte, mits zorggerelateerd, en een aantal uitgaven die te maken hebben zorginfrastructuur (uitluisterapparatuur, domotica). Deze toeslag is alleen van toepassing bij houders van een persoonsgebonden budget. De voorwaarden zijn dat er op één woonadres minimaal 3 en maximaal 26 personen moeten wonen en dat er een gemeenschappelijke ruimte aanwezig is. De toeslag moet door de (vertegenwoordiger van de) budgethouder aangevraagd worden.

Meer informatie over deze vergoedingen vindt u in de vergoedingenlijst

Wooninitiatief

Wanneer u in een wooninitiatief woont, kunt u aanspraak maken op een toeslag voor het wooninitiatief. Deze toeslag wordt toegekend als het wooninitiatief voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Minimaal drie en maximaal zesentwintig bewoners een persoonsgebonden budget als bedoeld in de Wlz ontvangen voor zorg en hiervoor door bundeling van persoonsgebonden budgetten gezamenlijk de zorg inkopen.
 2. De bewoners verblijven op één woonadres of op verschillende woonadressen binnen een straal van honderd meter, waarin ten minste één gemeenschappelijke verblijfsruimte aanwezig is die geschikt is voor het ontplooien van gezamenlijke activiteiten.

Bewoners van wooninitiatieven met Wlz-zorg krijgen ieder jaar een toeslag. In 2019 bedraagt de toeslag €4.400,- . Dit is bedoeld voor extra zorg, de huur van de gemeenschappelijke ruimte(s), mits zorg gerelateerd, en een aantal uitgaven die te maken hebben met de zorginfrastructuur (uitluisterapparatuur, domotica).

Om deze toeslag aan te vragen kunt u een mail sturen naar klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl of contact opnemen met een van onze Wlz klantadviseurs door te bellen naar 071-582 58 88.