Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Welke zorg kunt u inkopen met een pgb?

In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat beschreven welke zorg ingekocht mag worden met een pgb. U kunt uw pgb inzetten voor:

Meer informatie over deze vergoedingen vindt u in de vergoedingenlijst

Wooninitiatief

Wanneer u in een wooninitiatief woont, kunt u aanspraak maken op een toeslag voor het wooninitiatief. Deze toeslag wordt toegekend als het wooninitiatief voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

  1. Minimaal drie en maximaal zesentwintig bewoners een persoonsgebonden budget als bedoeld in de Wlz ontvangen voor zorg en hiervoor door bundeling van persoonsgebonden budgetten gezamenlijk de zorg inkopen.
  2. De bewoners verblijven op één woonadres of op verschillende woonadressen binnen een straal van honderd meter, waarin ten minste één gemeenschappelijke verblijfsruimte aanwezig is die geschikt is voor het ontplooien van gezamenlijke activiteiten.

Bewoners van wooninitiatieven met Wlz-zorg krijgen ieder jaar een toeslag. Woont u in een kleinschalig wooninitiatief en koopt u met een pgb Verpleging en Verzorging in? Dan ontvangt u ook in 2020 een toeslag Kwaliteit Verpleging en Verzorging. Voor 2020 is deze toeslag € 4.073,- en ontvangt u bovenop de wooninitiatieven-toeslag. De toeslag is bedoeld voor uw wooninitiatief om aan de eisen van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg te kunnen voldoen. In de folder “Toeslag kwaliteit Verpleging & Verzorging (V&V) 2020” leest u hier meer over.

Om deze toeslag aan te vragen kunt u een mail sturen naar klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl of contact opnemen met een van onze Wlz klantadviseurs door te bellen naar 071-582 58 88.