Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Grensvlak samenwerking

Samenwerken op het grensvlak tussen Wlz-Wmo-Zvw

Het zorgkantoor Zorg en Zekerheid werkt nauw samen met de andere twee zorgdomeinen (Wmo en Zvw) in de regio Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden, om grensvlakproblematiek zoals complexe casuïstiek en gezamenlijk uit te werken en tevens worden regionale overleggen georganiseerd. Heeft u vragen over grensvlakproblematiek, zorg in natura Wlz of PGB Wlz? Neem dan contact op met het zorgkantoor via sociaaldomeinwlz@zorgenzekerheid.nl.