Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Grensvlak samenwerking

Samenwerken op het grensvlak tussen Wlz-Wmo-Zvw

Het zorgkantoor Zorg en Zekerheid werkt nauw samen met de andere twee zorgdomeinen (Wmo en Zvw) in de regio Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden, om grensvlakproblematiek zoals complexe casuïstiek en gezamenlijk uit te werken en tevens worden regionale overleggen georganiseerd. Heeft u vragen over grensvlakproblematiek, zorg in natura Wlz of PGB Wlz? Neem dan contact op met het zorgkantoor via sociaaldomeinwlz@zorgenzekerheid.nl.