Modulair Pakket Thuis

Een Modulair Pakket Thuis (mpt) is een vorm van langdurige zorg thuis. Met een mpt wordt u thuis verzorgd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt zorg afnemen van meerdere aanbieders. Binnen een Wlz Modulair Pakket Thuis kunt u kiezen welke onderdelen van een Volledig Pakket Thuis u wilt ontvangen.

Wanneer kies ik voor mpt-zorg?

Om in aanmerking te komen voor een Modulair Pakket Thuis, dient u ten eerste een Wlz-indicatie te hebben. Is dit het geval, dan zijn er een aantal redenen waarom u zou kiezen voor een Modulair Pakket Thuis in plaats van een volledig pakket thuis (vpt). U heeft geen verzorgde maaltijden nodig, omdat u samenwoont met anderen (bijvoorbeeld in een woongroep, met een partner of uw ouder(s). U heeft niet alle zorg uit uw zorgprofiel nodig. U wilt niet alle zorg van één zorgaanbieder ontvanger of u wilt niet alleen zorg in natura ontvangen, maar ook een deel pgb.

Modulair Pakket Thuis: hoe ziet dat eruit?

U stelt - samen met uw zorgaanbieder(s) - uw eigen zorgpakket samen. Dit pakket bestaat uit verschillende modules uit de Wlz-zorg. U kunt bijvoorbeeld verpleging, verzorging, begeleiding en/of dagbesteding met elkaar combineren. Ook kunt u kiezen uit zorgfuncties als verpleging, persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp en logeeropvang.

Wat is niet inbegrepen in mpt-zorg?

U kunt binnen uw mpt niet kiezen voor een maaltijdenservice. Daarnaast zijn gebruikelijke voorzieningen (zoals waskosten, energiekosten, telefoonkosten) niet inbegrepen in het mpt. Medische zorg (zoals huisartsenzorg, psychiatrische zorg en tandheelkundige zorg) is ook niet inbegrepen; dit regelt u zelf via uw zorgverzekering. Ook woningaanpassingen en algemene voorzieningen uit de Wmo zijn niet inbegrepen in mpt-zorg.

Wat zijn de kosten van een Wlz Modulair Pakket Thuis?

Indien u ouder bent dan 18 jaar én in het bezit bent van een Wlz-indicatie, dan dient u een eigen bijdrage te betalen voor langdurige zorg. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte van deze eigen bijdrage en verstuurt elke maand een factuur. Ontvangt u een uitkering? Dan kan het CAK aan uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage in te houden op uw uitkering.

Vragen over een Modulair Pakket Thuis?

Onze mpt-zorg specialisten staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Neem contact op