Thuiszorg bij dementie

Mensen met dementie hebben op den duur meer zorg of ondersteuning nodig. Ze hebben vaak ondersteuning nodig bij het huishouden, verpleging of persoonlijke verzorging. Voor deze dementerende mensen kunt u, indien wenselijk en mogelijk, een beroep doen op thuiszorg. Wilt u thuiszorg bij dementie aanvragen via zorgkantoor Zorg en Zekerheid? Dan is een Wlz-indicatie een voorwaarde. Woont u in de regio Zuid-Holland Noord of Amstelland en de Meerlanden, dan kunt u voor informatie en hulp bij het zoeken naar zorgaanbieders terecht bij Zorg en Zekerheid.

Thuiszorg aanvragen voor dementerende mensen

Wanneer komt u of uw naaste in aanmerking voor thuiszorg bij dementie via zorgkantoor Zorg & Zekerheid? Ten eerste is het van belang dat u in het bezit bent van een Wlz-indicatie. Is dat (nog) niet het geval? Doe dan de Wlz-check en kom erachter of u in aanmerking komt. Vervolgens volgt u dit stappenplan om een Wlz-indicatie aan te vragen. Een tweede voorwaarde is dat u in de regio Zuid-Holland Noord of Amstelland & de Meerlanden woont. Indien u aan beide voorwaarden voldoet, kunt u thuis dementie zorg ontvangen. Woont u niet in onze regio, kijk dan op onze postcodezoeker waar u moet zijn om de zorg aan te vragen.

Belevingsgerichte zorg bij dementie

Met andere woorden: de beperkingen van de dementerende staan niet centraal. Er wordt juist gefocust op hetgeen de cliënt wél kan. Daarnaast wordt er aangesloten bij de belevingswereld en gevoelens van de cliënt. Het ultieme doel van belevingsgerichte zorg bij dementie is: een betere kwaliteit van leven.

Warme zorg bij dementie

Warme zorg voor dementerenden lijkt op de ‘validerende benadering’ en ‘snoezelen’. Alledrie de vormen van dementiezorg zijn gebaseerd op de gehechtheidstheorie en hebben niet zozeer het doel om te herstellen of te genezen. Warme zorg is ervoor bedoeld om een fijne sfeer te scheppen waarin demente mensen zich veilig voelen, waardoor angsten en onzekerheden verminderen of zelfs verdwijnen. Warme zorg heeft een 24-uurs benadering en is geschikt voor elke vorm en ieder stadium van dementie.

Palliatieve zorg dementie

Het doel van palliatieve zorg bij dementie is om de kwaliteit van leven op peil te houden gedurende de laatste levensfase. U kunt dit zowel als zorg thuis als zorg in een instelling ontvangen. Palliatieve thuiszorg betekent dat u zorg krijgt in uw ouderlijke huis, in een wooninitiatief, een hospice of een bijna-thuis-huis. Lees meer over palliatieve zorg.

Meer informatie nodig over thuiszorg bij dementie?

Onze thuiszorg-specialisten staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Neem contact op