Volledig Pakket Thuis

Een volledig pakket thuis (vpt) is een vorm van thuiszorg waarbij de inhoud van de zorg vergelijkbaar is met de zorg die u in een instelling krijgt. Het enige verschil is dat u alle zorg thuis krijgt, waaronder eten en drinken, begeleiding en huishoudelijke hulp. Met andere woorden: vpt zorg is er voor mensen die thuis willen blijven wonen en gebruik willen maken van zorg die vergelijkbaar is met zorg in een instelling.

Vpt-indicatie

Wilt u gebruikmaken van vpt-zorg, dan zult u dus eerst een Wlz-indicatie aan moeten vragen bij het CIZ. Daarnaast gelden er nog twee voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Volledig Pakket Thuis: uw gezondheid moet het toelaten om verantwoord thuis te kunnen wonen en uw zorg thuis is niet duurder dan in een instelling.

Volledig Pakket Thuis: in de praktijk

U kunt uw vpt-pakket zelf inrichten met (een van) de volgende opties: wijkverpleging, thuiszorg, dagbesteding, gespecialiseerde Wlz-behandeling, vervoer naar behandeling/dagbesteding, maaltijden, hulp bij het huishouden en logeren in een instelling (om uw mantelzorger tijdelijk te ontlasten). Hoe uw Volledig Pakket Thuis er in de praktijk uitziet, is dus volledig afhankelijk van uw wensen en behoeften.  

Vpt-zorg die past bij uw zorgprofiel

Kiest u voor een vpt-pakket? Dan krijgt u alle zorg die in uw zorgprofiel is beschreven. Al uw zorg wordt geleverd door één zorgaanbieder welke door het zorgkantoor is gecontracteerd. Dit heet zorg in natura. Samen met uw zorgaanbieder neemt u alle afspraken op in uw zorgplan

Uitzondering: heeft u een VG-, LG- of ZG-zorgprofiel? Dan kent het Volledig Pakket Thuis een ander budget waarmee u voor dagbesteding of behandeling uw zorg rechtstreeks bij een andere zorgaanbieder in natura kunt verzilveren.

Wat kost een Volledig Pakket Thuis?

Bent u ouder dan 18 jaar en heeft u een Wlz-indicatie? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor langdurige zorg. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte van deze eigen bijdrage en verstuurt u maandelijkse facturen. Op de website van CAK kunt u uw eigen bijdrage alvast berekenen.

Vragen over een Volledig Pakket Thuis?

Onze vpt-zorg specialisten staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Neem contact op