Het Wmo-loket in uw gemeente

Op zoek naar het juiste Wmo-loket voor uw gemeente? U vindt hier het overzicht van alle Wmo-loketten in de regio Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden.

Welke Wmo-loketten zijn er in uw buurt?

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wlz-zorg in de regio’s Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden. Voor taken die geen medisch karakter hebben, regelt de gemeente de ondersteuning thuis. Daaronder vallen dagbesteding, huishoudelijke hulp, begeleiding, beschermd wonen en ondersteuning voor mantelzorgers. De wet die dit regelt is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente. 

Bent u op zoek naar ondersteuning vanuit de WMO? Via onze sociale kaart vindt u direct hoe u in contact kunt treden met de verantwoordelijke afdeling in uw gemeente.