Crisiszorg VV

Voor crisiszorg in de Verpleging en Verzorging gelden de volgende criteria:

  • De cliënt heeft een Wlz-indicatie óf kan deze binnen twee weken krijgen.
  • Er is sprake van een acute verandering.
  • Gevaarscriterium is duidelijk aanwezig.
  • Opname binnen 24 uur is noodzakelijk. Alternatieven voor opname (zoals uitbreiding van thuiszorg, mantelzorg en dagopvang) zijn onderzocht maar bieden geen oplossing.
  • De cliënt gaat akkoord met de opname bij een zorgaanbieder binnen én buiten de zorgkantoorregio. Dit kan ook een andere zorgaanbieder dan de voorkeursaanbieder zijn.

Wanneer de cliënt aan deze criteria voldoet kan de cliënt bij een zorgaanbieder worden opgenomen die gecontracteerd is voor crisiszorg en die vanuit de Wlz wordt betaald.

Regio Zuid-Holland Noord

In de regio Zuid-Holland Noord is de crisiszorg geregeld binnen het regionaal aanmeldpunt (RAP-ZHN). Hierin werken alle zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor crisiszorg en eerstelijnsverblijf met elkaar samen voor een actueel overzicht van alle beschikbare bedden voor acute zorg.

Als verwijzer belt u naar het regionale telefoonnummer van het RAP-ZHN: 088 33 99 999. Het aanmeldpunt is 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar. De triagist stelt met u vast of uw cliënt in aanmerking komt voor crisisopname. Als dat het geval is, regelt de crisiszorgaanbieder de opname binnen of buiten de zorgkantoorregio.

Regio Amstelland en de Meerlanden

Het gezamenlijk Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg voor Amstelland en Haarlemmermeer is voor verwijzers beschikbaar voor het aanmelden van cliënten voor eerstelijnsverblijf en crisiszorg.

Voor plaatsing en aanmelding belt u als huisarts naar (023) 555 60 04. Het aanmeldpunt is 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar. Tijdens het telefoongesprek vult de medewerker het zorgtransferdossier in en zoekt met u naar een crisisplek. Als er geen plek vrij is in de regio Amstelland en Haarlemmermeer zoekt de medewerker intensief met u naar een oplossing.

Duur crisisopname

Crisisopname is altijd tijdelijk. In de sector Verpleging en Verzorging duurt crisisopname maximaal 14 dagen. In uitzonderlijke gevallen is deze periode maximaal één keer te verlengen. Na de periode van crisisopname moet de cliënt de crisisplek verlaten. Hij keert dan bijvoorbeeld terug naar huis of stroomt door naar reguliere opname bij dezelfde of een andere zorgaanbieder.

Dossierhouder

De dossierhouder is de voorkeuraanbieder voor opname. De dossierhouder blijft tijdens de crisisopname verantwoordelijk voor het regelen van een terug- of doorplaatsing van de cliënt na de crisisperiode. Bij een crisisopname wordt de zorgtoewijzing wel overgezet naar de opnemende crisiszorgaanbieder. Keert de klant terug naar de eerste zorgaanbieder? Dan wordt de zorgtoewijzing ook weer teruggezet.