Eigen bijdrage

Iedereen die Wlz-zorg ontvangt betaalt vanaf 18 jaar een eigen bijdrage. Lees hier wat de eigen bijdrage Wlz-zorg inhoudt.

Het CAK

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent hoeveel eigen bijdrage de cliënt moet betalen. Ook stuurt het CAK per maand de factuur voor de eigen bijdrage naar de cliënt. De berekening van de eigen bijdrage voor Wlz-zorg doen zij op basis van vijf gegevens:

  • Inkomen
  • Vermogen
  • Leeftijd
  • Huishouden
  • Zorg

Voor de verschillende vormen van Wlz-zorg wordt de eigen bijdrage anders berekend.

Eigen bijdrage voor langdurige zorg met verblijf in een zorginstelling

Bij langdurige zorg met verblijf in een instelling gaat het om zorg in een verpleeghuis of verzorgingshuis, zorg in een instelling voor gehandicapten, zorg in een gezinsvervangend tehuis, zorg in een GGZ-instelling met behandeling of zorg in een instelling met beschermd wonen. Voor langdurige zorg met verblijf in een zorginstelling zijn er twee soorten eigen bijdragen, namelijk een lage en een hoge eigen bijdrage. De cliënt betaalt de eerste vier maanden de lage eigen bijdrage. Daarna betaalt de cliënt meestal een hoge eigen bijdrage. Er zijn bepaalde situaties wanneer de cliënt na vier maanden een lage eigen bijdrage blijft betalen. Bijvoorbeeld als de cliënt in een zorginstelling woont en zijn/haar partner thuis woont, of als de cliënt regelmatig kosten maakt voor de opvoeding van een kind. Meer hierover leest u op de website van het CAK.

Met de Eigen Bijdrage Rekenhulp van het CAK kan iedereen snel en eenvoudig zijn/haar eigen bijdrage berekenen. Raadpleeg de website van het CAK.

Eigen bijdrage voor zorg thuis (mpt, vpt en pgb)

In de Wlz zijn er drie vormen zorg thuis. De dagbesteding valt ook onder zorg thuis. De drie vormen zorg thuis zijn zorg vanuit een modulair pakket thuis (mpt), zorg vanuit een volledig pakket thuis (vpt) en zorg vanuit een persoonsgebonden budget (pgb). De eigen bijdrage voor zorg thuis is inkomensafhankelijk. Alleen de eigen bijdrage van het modulair pakket thuis (mpt) is soms lager en niet inkomensafhankelijk. 

  • De eigen bijdrage voor een mpt is € 24,80 per maand voor de maanden waarin u 20 uur zorg of minder heeft ontvangen. 
  • Als een cliënt > 20 uur zorg per maand ontvangt vanuit MPT, dan betaald de cliënt een normale eigen bijdrage. Hier is geen vast bedrag voor en wordt per individu apart berekend, dit is inkomensafhankelijk.

Heeft de cliënt een pgb? Dan wordt de eigen bijdrage door Het CAK gefactureerd zodra het pgb is toegekend. Dus ook als er nog geen zorg vanuit het pgb aan een zorgverlener betaald is.

Eigen bijdrage voor deeltijdverblijf

Deeltijdverblijf is een combinatie van thuis én in een instelling wonen. Met deeltijdverblijf kan die eigen bijdrage veranderen. Dat hangt af van de keuze die u maakt voor het aantal etmalen deeltijdverblijf per week:

  • Kiest een cliënt voor gemiddeld 3,5 etmalen verblijf per week? Dan betaalt de cliënt de lage eigen bijdrage voor Wlz-zorg. (de eigen bijdrage voor mpt)
  • Kiest een cliënt voor gemiddeld meer dan 3,5 etmalen verblijf per week? Dan betaalt de cliënt de hoge eigen bijdrage voor Wlz-zorg. (de eigen bijdrage voor verblijf in een instelling).

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Dan kunt u het beste contact opnemen met het CAK. U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het CAK. Raadpleeg de website van het CAK.