Disclaimer

Aansprakelijkheid
We streven ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is.
Wij accepteren echter geen aansprakelijkheid voor schade voortkomend en/of voortvloeiend uit onjuistheden en onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt.
De informatie op deze site is bedoeld om u een algemene indruk te geven van onze taken en werkzaamheden.