Hebt u 24-uurs-zorg nodig?

U heeft aangegeven dat u niet in het bezit bent van een Wlz-indicatie van het CIZ. Mogelijk heeft u wel recht op een dergelijke indicatie.

Heeft u 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig om ernstig nadeel* voor uzelf te voorkomen?

* Ernstig nadeel betekent een situatie waarin:

  • u uzelf helemaal niet meer kunt redden in de maatschappij. Of de kans dat dit gebeurt is groot.
  • u uzelf erg verwaarloost. Of de kans hierop is groot.
  • u ernstig lichamelijk letsel oploopt of dit bij uzelf toebrengt. Of de kans dat dit gebeurt is groot.
  • u in uw ontwikkeling ernstig wordt geschaad, of de kans hierop is groot. Dit kan ook gebeuren onder invloed van een ander.
  • uw veiligheid ernstig wordt bedreigd. Of de kans hierop is groot.