Zorg voor minderjarige

Geen Wlz, wat dan wel?

U lijkt, op basis van uw antwoord, geen recht te hebben op Wlz-zorg. We gaan nu via vragen bepalen op welke zorg u wel recht zou kunnen hebben zodat wij u naar het juiste loket kunnen begeleiden.

Zoekt u zorg voor iemand onder de 18 jaar?