Welke hulp kan ik vanuit de Wmo krijgen?

Het lijkt er op dat u op zoek bent naar Wmo-zorg.

Het is de bedoeling dat u met de hulp die u van uw gemeente krijgt vanuit de Wmo zelfstandig kunt blijven wonen en volledig mee kunt doen aan de maatschappij. U kunt uw gemeente vragen om hulp bij:

  • een schoon en leefbaar huis

  • in en om uw huis kunnen lopen of bewegen

  • praktische zaken goed regelen, bijvoorbeeld het bijhouden van dingen die met geld te maken hebben

  • voldoende sociale contacten

  • reizen binnen uw woonplaats/regio

  • een nuttige dagbesteding

  • structuur in de dag of week

Zoekt u Wmo-zorg?

Bent u op zoek naar: vervoer, begeleiding, aanpassingen in de woning, rolstoel, ondersteuning van de mantelzorgers, huishoudelijke hulp, respijtzorg, dak- of thuislozenopvang, blijf-van-mijn-lijf-huis, hulpmiddelen voor langdurig gebruik?