Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Woont u in één van deze onderstaande gemeenten, dan kunt u terecht bij Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Kaart van werkgebied Zorgkantoor zorg en zekerheid

Palliatief terminale zorg

Hier leest u hoe palliatief terminale zorg is geregeld in de Wlz.

Palliatief terminale zorg

De zorg in de laatste levensfase, palliatief terminale zorg, is vaak niet gericht op herstel, maar op de behandeling van onder andere pijn, benauwdheid en angst. Het doel is om de kwaliteit van leven tot op het laatst zo goed mogelijk te houden. De wensen van de patiënt en zijn of haar naasten zijn hierin leidend.

Terminale zorg thuis of in een instelling?

Misschien twijfelt u nog over zorg thuis of zorg in een instelling. Thuis kan zijn: het ouderlijk huis, een wooninitiatief, een hospice of een bijna-thuis-huis. Onze klantadviseurs Wlz adviseren u graag over de mogelijkheden. Meer informatie over zorg in de laatste levensfase

Extra budget aanvragen

Als het zorgbudget te laag is voor het verlenen van palliatieve zorg, is het mogelijk extra budget aan te vragen. Het extra budget kunt u door uw zorgverlener laten regelen. Uw zorgverlener dient contact  op te nemen met het zorgkantoor. Sinds 1 januari 2020 heeft u voor zorg in natura geen terminaliteitsverklaring van de behandelende arts meer nodig. Dit op voorwaarde dat de onderbouwing van de extra zorginzet, met de ingeschatte levensverwachting volgens de behandelend arts, wordt vastgelegd in het (digitale) zorgplan. Voor Persoonsgebonden budget (pgb) is dit nog wel aan de orde.