Regeling Meerzorg

Heeft u door veranderde omstandigheden tijdelijk of voor langere tijd behoefte aan meer zorg dan in uw indicatiebesluit staat? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor de regeling Meerzorg.

Wat is de regeling Meerzorg?

In uw indicatiebesluit staat welk zorgprofiel bij u past. Uw zorgprofiel omschrijft welke zorg u nodig hebt en krijgt. Wanneer u meer zorg nodig hebt dan staat in uw zorgprofiel, kunt u een aanvraag doen voor de regeling Meerzorg.

Een aanvraag voor Meerzorg is mogelijk als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • U heeft een indicatie voor één van de volgende zorgprofielen: 
  • VV 7 & 8
  • VG 5, 7 & 8
  • LVG 4 & 5
  • SGLVG
  • LG 5, 6 & 7
  • ZGaud 3
  • ZGvis 5
  • GGZ-B 6 & 7
 • Uw zorgbehoefte ligt structureel minimaal 25% hoger dan de zorg die is opgenomen in uw zorgprofiel.

U kunt samen met uw zorgverlener beoordelen of u Meerzorg nodig heeft.

Vanaf 1 januari 2019 is het ook mogelijk om voor een groep cliënten Meerzorg aan te vragen. Bij groepsmeerzorg wordt niet alleen naar de cliënt zelf gekeken, maar ook naar de leefomgeving van de cliënt, de groepssamenstelling, de deskundigheid van de begeleiders en de organisatiecultuur.

Hoe vraagt u Meerzorg aan?

Wanneer u in aanmerking komt voor de regeling Meerzorg, kan uw zorgaanbieder die de zorg verleent dit voor u aanvragen bij het zorgkantoor. Een Meerzorg aanvraag wordt pas ingediend bij het zorgkantoor als deze vóóraf met u en/of uw naaste is besproken. In uw zorgplan wordt vastgelegd welke aanvullende zorg wordt aangevraagd via de Meerzorg regeling. Het zorgkantoor beoordeelt of u extra budget kunt krijgen en zo ja, hoeveel. De beschikking stuurt het zorgkantoor naar de aanvragende aanbieder en eventueel ook naar u.