Een toeslag is mogelijk als meer zorg nodig is dan op grond van uw indicatie mogelijk is én uw zorgbehoefte bestaat uit:

  • gespecialiseerde epilepsiezorg
  • chronische invasieve beademing
  • non-invasieve beademing
  • klinisch intensieve behandeling
  • niet-strafrechtelijke forensische psychiatrie
  • CVA (beroerte)
  • ziekte van Huntington
  • observatie

Bij iedere toeslag gelden verschillende voorwaarden. De voorwaarden staan in de beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2022 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), onderdeel 7. Uw zorgaanbieder kan u hierover advies geven.