Specifieke onderwerpen

Wilt u meer zorg regelen dan de Wlz-zorg die u nu in een instelling ontvangt? Hoe is palliatief terminale zorg geregeld? Welke hulpmiddelen worden vergoed? Welke informatie dient u te weten over GGZ naar de Wlz?

Bij het ontvangen van Wlz-zorg in een instelling kunt u altijd te maken krijgen met veranderende omstandigheden. U leest hier alles over welke mogelijkheden er zijn voor het toepassen van palliatief terminale zorg, de noodzaak tot inzet van meer zorg of het aanvragen van extra (hulp)middelen.

Palliatief terminale zorg.

Ga naar onze pagina over zorg in de laatste levensfase. 

Ik heb meer zorg nodig.

Er zijn mogelijkheden om meer dan gebruikelijke zorg te ontvangen. Lees hier meer over de regeling Meerzorg?

Hulpmiddelen.

Heeft u een hulpmiddel nodig? Hier leest u meer over hulpmiddelen in de Wlz.

GGZ naar de Wlz.

Ga naar onze pagina met meer informatie over GGZ naar de Wlz.