Ik heb meer zorg nodig

Heeft u door veranderde omstandigheden tijdelijk of voor langere tijd behoefte aan meer zorg dan in uw indicatiebesluit staat? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor de regeling Meerzorg.

Wat is de regeling Meerzorg?

De regeling Meerzorg is bedoeld voor cliënten die meer zorg nodig hebben dan waar zij op grond van hun zorgprofiel recht op hebben. Zorgaanbieders kunnen voor deze cliënten extra budget aanvragen. Deze zorg komt dan bovenop de reguliere zorg. De regeling geldt voor de sectoren Gehandicaptenzorg (GZ), Verpleging en Verzorging (VV) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Vanaf 1 januari 2019 is het ook mogelijk om voor een groep cliënten Meerzorg aan te vragen. Bij groepsmeerzorg wordt niet alleen naar de cliënt zelf gekeken, maar ook naar de leefomgeving van de cliënt, de groepssamenstelling, de deskundigheid van de begeleiders en de organisatiecultuur.

Wanneer komt u voor meerzorg in aanmerking?

U kunt meerzorg aanvragen, als u aan de onderstaande drie voorwaarden voldoet:

 • Uw zorgvraag ligt 25% hoger dan uw zorgprofiel voorziet.
 • De zorg kan niet (gedeeltelijk) overgenomen worden door bijvoorbeeld partner of familie.
 • U heeft een indicatie voor een van de volgende zorgprofielen:
  • ZZP 5, 7 & 8 VG
  • ZZP 5, 6 & 7 LG
  • ZZP 3 & 5 ZG
  • ZZP 4 & 5 LVG
  • ZZP SGLVG 1
  • ZZP 7 & 8 VV
  • GGZ-B 6 & 7

Hoe vraagt u meerzorg aan?

Wanneer u in aanmerking komt voor de regeling Meerzorg, kan uw zorgaanbieder dit voor u aanvragen bij het zorgkantoor. Een Meerzorg aanvraag wordt pas bij het zorgkantoor ingediend als deze vóóraf met u en/of uw zaakwaarnemer besproken is. In uw zorgplan wordt vastgelegd welke aanvullende zorg wordt aangevraagd via de Meerzorg regeling. Het zorgkantoor beoordeelt of u extra budget kunt krijgen en zo ja, hoeveel.

Onderstaand een animatie van VGN met een korte uitleg over meerzorg in de gehandicaptenzorg (herkomst, aanvraag, werking, verantwoording).