U heeft zorg in een instelling nodig, maar uw voorkeursaanbieder heeft nog geen kamer vrij? Dat kan gebeuren. De zorginstelling waarvoor u kiest is niet altijd direct beschikbaar. Als u direct zorg nodig heeft, kunt u tijdelijk andere zorg ontvangen. We noemen dit overbruggingszorgHeeft u een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg voor een opname in een zorginstelling? Maar is er geen plaats en staat u op de wachtlijst? Dan kunt u de zorg vanuit de Wet langdurige zorg thuis krijgen. Of u kunt tijdelijk in een andere zorginstelling wonen. Dit heet overbruggingszorg.  . Bij overbruggingszorg zijn er twee mogelijkheden: u kiest voor thuiszorg of u kiest voor zorg in een andere instelling. De mogelijkheden en wat u daarvoor moet regelen worden hier uitgelegd.

Thuiszorg als overbruggingszorg. 

U ontvangt dan zorg thuis die past bij uw situatie, totdat de zorgaanbiederEen zorgaanbieder is een organisatie die zorg en/of ondersteuning levert. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of revalidatiecentrum. van uw voorkeur plaats heeft. U kunt denken aan zorg in de vorm van begeleiding, verpleging en/of verzorging. Dagbesteding kan ook een onderdeel zijn van deze zorg aan huis.

Wie levert de zorg aan huis? 

Uw voorkeursaanbieder overlegt met u wie de zorg aan huis levert. Dat kan de voorkeursaanbieder zelf zijn, maar ook een andere zorgaanbieder. U kunt de Zorgvergelijker raadplegen om te zien welke zorgaanbieders er in uw regio zorg zonder verblijf leveren. Deze zorgaanbieders zouden, in overleg met uw voorkeursaanbieder, (een deel van) de overbruggingszorg kunnen leveren.

Zorg in een andere instelling als overbruggingszorg.  

U kunt ook tijdelijk in een andere zorginstelling opgenomen worden. Deze vorm van zorg ontvangt u als uw gezondheidssituatie daarom vraagt. U verblijft daar dan, totdat uw voorkeursinstelling een kamer vrij heeft.

Wat moet ik regelen?

Uw overbruggingszorg wordt geregeld door de voorkeursaanbieder. Dit is de zorgaanbieder waarbij u op de wachtlijst staat voor zorg met verblijf. Samen bekijkt u welke zorg noodzakelijk is. Uw zorginstelling zoekt uit wie de zorg kan leveren en dient een aanvraag in bij uw zorgkantoor. Als deze akkoord wordt bevonden, start de zorg.