Cliëntondersteuning

Met een Wlz-indicatie kunt u ervoor kiezen om gratis gebruik te maken van een cliëntondersteuner. Lees hier hoe u contact kunt krijgen met een cliëntondersteuner.

Waar kunt u terecht voor advies en hulp?

Heeft u advies of hulp nodig om de zorg te krijgen die bij hem of haar past? Onze klantadviseurs zijn de cliëntondersteuners van het zorgkantoor Zorg en Zekerheid en geven graag advies over langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast helpen zij u bij het vinden van de beste zorg en vertellen zij u waar u terecht kunt. Neem contact met ze op. 

De cliëntondersteuner denkt met u mee over de beste zorg

Als u recht heeft op zorg uit de Wlz dan kan u gratis hulp krijgen van een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van de positie van de cliënt, zodat u weloverwogen keuzes kan maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee met u en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk, zoals familie, mantelzorgers en vrijwilligers, bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent ook het zorgaanbod in de buurt.

U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen

Denk aan:

  • De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij de zorgsituatie.
  • Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, de verschillende zorgvormen, rechten en eventuele wachtlijsten.
  • De invulling van de zorg. Uw cliënt kan bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. 
  • Bemiddeling tussen uw cliënt en u als zorgaanbieder. 
  • Ondersteuning bij klachten.
  • Hulp bij het aanvragen van een herindicatie.

Bekijk de landelijke website regelhulp voor meer informatie.

Waar kunt u terecht?

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij de klantadviseurs van het zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Neem contact met ze op. 

Wilt u liever advies of hulp van een andere organisatie? Neem dan contact op met de onafhankelijke cliëntondersteuners bij u in de buurt. U kunt zelf kiezen van wie u de hulp wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen. Lees meer over onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor de regio van het zorgkantoor Zorg en Zekerheid zijn de volgende onafhankelijke cliëntenorganisaties gecontracteerd:

Onafhankelijke cliëntondersteuning - Amstelland en de Meerlanden

MEE Amstel en Zaan

www.meeaz.nl

(0900) 999 88 88
Adviespunt Zorgbelang

www.adviespuntzorgbelang.nl

(0900) 243 81 81
CliëntondersteuningPLUS

www.cliëntondersteuningplus.nl

(085) 486 67 00
Co Weet Raad

www.coweetraad.nl

(085) 273 71 51

Onafhankelijke cliëntondersteuning - Zuid-Holland Noord

MEE Zuid-Holland Noord

www.meezhn.nl

(088) 775 20 00
Adviespunt Zorgbelang

www.adviespuntzorgbelang.nl

(0900) 243 81 81
CliëntondersteuningPLUS

www.cliëntondersteuningplus.nl

(085) 486 67 00

 

Wie kan u als cliënt nog meer helpen?

Er zijn veel organisaties betrokken bij de langdurige zorg:

Centrum indicatiestelling zorg

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt het recht op Wlz-zorg. Doe de webcheck om te kijken of u zorg kan krijgen die vergoed wordt.

T: 088 789 10 00

www.ciz.nl 

Per Saldo

Per Saldo geeft informatie en advies en ondersteunt pgb-budgethouders via een telefonische helpdesk.

T: 0900 742 48 57

www.pgb.nl 

Centraal Administratiekantoor

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage.

T: 0800 0087

www.hetcak.nl 

Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt voor de betaling aan de zorgverleners als u een pgb heeft. Ook helpen zij bij het regelen van de zorg en administratie.

T: 030 264 82 00

www.svb.nl

Uw verzekeraar

De zorgverzekering vergoedt algemene en medische behandelingen. Neem voor meer informatie contact op met uw verzekeraar. Ben u verzekerd bij Zorg en Zekerheid? Raadpleeg onderstaande informatie. 

T: 071 5 825 825

www.zorgenzekerheid.nl