Eigen bijdrage

U hoeft Wlz-zorg die u van een instelling thuis ontvangt niet zelf te betalen, maar u betaalt wel een eigen bijdrage.

Vanaf 18 jaar betaalt iedereen die WlzDe wet waarin vanaf 1 januari 2015 de regels rondom de langdurige zorg wordt geregeld. -zorg krijgt daar een eigen bijdrage voor. Ook voor zorg die u thuis ontvangt. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw situatie, zorgindicatie en zorgverzekering.

Hoe wordt de eigen bijdrage berekend?

Het CAKHet CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Voor de Wlz stelt het CAK de eigen bijdrage vast en zij innen de eigen bijdrage. Ook verricht het CAK de betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). berekent de hoogte van uw eigen bijdrage op basis van uw inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en zorg. Lees meer over de berekening van uw eigen bijdrage.

Krijgt u maximaal 20 uur zorg per maand?

Als u maximaal 20 uur zorg per maand krijgt, betaalt u een verlaagde eigen bijdrage van €23,- per maand. Wanneer het aantal uren dat u zorg ontvangt  per maand verschilt, verschilt ook de maandelijkse hoogte van uw eigen bijdrage. Dit ziet u dan terug op de beschikking die u van het CAK ontvangt. U kunt vooraf het verwachte aantal uren zorg aan het CAK doorgeven. Zij kijken achteraf wat het daadwerkelijke aantal zorguren is dat u ontvangen heeft.

Eigen bijdrage dagbesteding en behandeling.

Vanaf april 2018 betaalt u ook een eigen bijdrage wanneer u uw Wlz-zorg uitsluitend in de vorm van ‘dagbesteding’ of -behandelingGeneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de verzekerde. krijgt. Voor vragen over uw eigen bijdrage kunt u terecht bij het CAK.