Hulpmiddelen

Hier leest u hoe hulpmiddelen worden vergoed in de Wlz.

Hulpmiddelen

Om wonen, zorg en welzijn mogelijk te maken zijn er soms hulpmiddelen nodig. Er wordt onderscheid gemaakt in drie soorten hulpmiddelen, namelijk roerende voorzieningen, persoonsgebonden hulpmiddelen en mobiliteitshulpmiddelen. Hoe deze hulpmiddelen vergoedt worden, hangt af van uw woonsituatie. U woont in een instelling als u zelf geen huur, gas, water en licht betaald.

 

Roerende voorzieningen

Boven budgettaire mobiliteitshulpmiddelen

Boven budgettaire persoonsgebonden hulpmiddelen

Wonen in een instelling met behandeling

Inventaris zorginstelling

Zorgkantoor

Zorgkantoor

Wonen in een instelling zonder behandeling

Inventaris zorginstelling

Zorgkantoor

Zorgverzekeringswet

Volledig pakket thuis

 

Gemeente (WMO)*

Gemeente (WMO)

Zorgverzekeringswet

Modulair pakket thuis

 

Gemeente (WMO)

Gemeente (WMO)

Zorgverzekeringswet

Persoonsgebonden budget

Gemeente (WMO)

Gemeente (WMO)

Zorgverzekeringswet

 

Wat is het onderscheid tussen de verschillende voorzieningen?

  • Roerende voorzieningen: Deze kunnen door meerdere personen gebruikt kunnen worden, of voorzieningen die worden hergebruikt. Deze voorzieningen zijn nodig om zorg te kunnen verlenen. Het zijn voorzieningen die passen bij het soort zorg dat de instelling verleend. Voorbeelden zijn hoog-/laagbedden, tilliften, postoelen en standaard tilbanden. In geval van er geclusterd volledig pakket thuis wordt geleverd, dus als er bijvoorbeeld in één flat door één zorgaanbieder veel personen worden verzorgd, kan het zijn dat roerende voorzieningen die passen bij het type zorg dat aan deze personen wordt geleverd toch via de inventaris van de zorginstelling worden ingezet. 
  • Persoonsgebonden hulpmiddelen: Worden frequent gebruikt door één persoon en zijn aangepast op één individueel persoon. Deze hulpmiddelen vallen buiten de inventaris van de zorginstelling. U kunt deze aanvragen bij uw zorgverzekeraar.
  • Mobiliteitshulpmiddelen: Deze hulpmiddelen zorgen ervoor dat de u zich kan verplaatsten. Hiermee wordt uw zelfredzaamheid vergroot, of u kunt sociale contacten onderhouden. U heeft dit hulpmiddel voor lange tijd nodig omdat lopen niet meer lukt of heel moeizaam gaat. Deze hulpmiddelen vallen buiten de inventaris van de zorginstelling. U kunt deze aanvragen bij uw gemeente, bij de afdeling WMO.

Heeft u nog vragen?

  • Voor vragen over de hulpmiddelen die bij het zorgkantoor worden aangevraagd, kunt u terecht bij uw zorginstelling;
  • Voor vragen over hulpmiddelen die onder de zorgverzekeraar of gemeente vallen, kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar of gemeente.

Heeft u toch nog vragen, neem dan contact met ons op.