Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Wat is zorg thuis?

Met een Wlz-indicatie kunt u ervoor kiezen uw zorg thuis te ontvangen. Lees hier welke vormen van zorg zonder verblijf er zijn.

U heeft een Wlz-indicatie maar wilt liever niet in een instelling wonen? Dan kunt u wellicht zorg thuis ontvangen.

Zorg thuis wordt ook wel Wlz-zorg zonder verblijf genoemd. Bij deze vorm van zorg woont u thuis en ontvangt u daar uw zorg. U kunt daarbij kiezen uit een Volledig Pakket Thuis (vpt), Modulair Pakket Thuis (mpt) of (een combinatie met) een persoonsgebonden budget (pgb). Onder zorg thuis vallen ook aanleunwoningen, woonzorgcomplexen of serviceflats. U kunt met zorg thuis ook gebruikmaken van dagbesteding buitenshuis.

Voorwaarden zorg thuis.

De kosten van uw zorg thuis mogen niet hoger zijn dan wanneer u in een instelling zou wonen. Het zorgkantoor moet uw situatie beoordelen en beslist of zorg thuis in uw situatie verantwoord en doelmatig is.