Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wat is zorg thuis?

Met een Wlz-indicatie kunt u ervoor kiezen uw zorg thuis te ontvangen. Lees hier welke vormen van zorg zonder verblijf er zijn.

U heeft een Wlz-indicatie maar wilt liever niet in een instelling wonen? Dan kunt u wellicht zorg thuis ontvangen.

Zorg thuis wordt ook wel Wlz-zorg zonder verblijf genoemd. Bij deze vorm van zorg woont u thuis en ontvangt u daar uw zorg. U kunt daarbij kiezen uit een Volledig Pakket Thuis (vpt), Modulair Pakket Thuis (mpt) of (een combinatie met) een persoonsgebonden budget (pgb). Onder zorg thuis vallen ook aanleunwoningen, woonzorgcomplexen of serviceflats. U kunt met zorg thuis ook gebruikmaken van dagbesteding buitenshuis.

Voorwaarden zorg thuis.

De kosten van uw zorg thuis mogen niet hoger zijn dan wanneer u in een instelling zou wonen. Het zorgkantoor moet uw situatie beoordelen en beslist of zorg thuis in uw situatie verantwoord en doelmatig is.