Lelie Zorggroep

Website Direct bemiddelen Direct bemiddelen

Curadomi helpt dagelijks mensen bij hun persoonlijke verzorging en bieden verpleegkundige zorg.

Curadomi biedt de inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg (ZH) hulp bij het huishouden, verpleging en verzorging. Curadomi werkt vanuit een christelijke levensovertuiging. Via liefdevolle, persoonlijke aandacht van onze medewerkers willen wij de beste zorg bieden, afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeften van onze cliënten. We werken daarbij samen met mantelzorgers, vrijwilligers en andere zorgprofessionals. Iedereen die zorg nodig heeft is van harte welkom.

Onze zorgverleners helpen dagelijks mensen bij hun persoonlijke verzorging en bieden verpleegkundige zorg. Voor kortere of langere tijd en verschillend van enkele keren per week tot een aantal keer per dag. De zorgverlener gaat met de cliënt en de mantelzorg in gesprek over wat de cliënt zelf nog kan en waarbij hulp gewenst is. De zorg kan snel ingezet worden. Wij werken met kleine teams en elke cliënt heeft een vast aanspreekpunt in het team. 
Bij persoonlijke verzorging gaat het vaak om: 
• Douchen 
• Steunkousen aantrekken 
• Aankleden 
• Eten en drinken 

Bij verpleegkundige zorg kan men denken aan: 
• Pijnbestrijding 
• Wondverzorging 
• Stomazorg 
• Medicijnen geven 
• Katheterzorg 
• Inbrengen van een maagsonde

Curadomi biedt ook palliatieve zorg. Deze thuiszorg is voor mensen met een ongeneeslijke ziekte die graag thuis willen blijven wonen tot het einde van hun leven. Bij het geven van de zorg streven wij ernaar de kwaliteit van uw leven zo hoog mogelijk te houden. Naast het bieden van de thuiszorg adviseert de medewerker de cliënt ook over hoe deze het beste kan omgaan met eventuele beperkingen. Waar nodig stemmen we af met de huisarts en / of specialisten en andere zorgverleners. Ook kan er bemiddeld worden bij de inzet van vrijwilligers.

Om zorg te ontvangen kan men direct bij Curadomi terecht. U kunt rechtstreeks telefonisch opnemen met het team in uw buurt of via het centrale telefoonnummer van Curadomi. Onze wijkverpleegkundige maakt een afspraak voor een intakegesprek. Zo nodig komen we meteen voor het eerste zorgmoment. Curadomi is onderdeel van Lelie zorggroep.

Lelie zorggroep is een christelijke zorginstelling en biedt in regio Katwijk thuiszorg aan ieder die dat nodig heeft. In Katwijk levert zij zorg via haar divisie Curadomi, een bekende naam in Katwijk. Zij levert thuiszorg op basis van WMO, ZVW en WLZ (modulair pakket thuis).

Veel gestelde vragen:

  1. Werkt Curadomi in heel Katwijk? Ja, Curadomi werkt in heel de gemeente Katwijk.
  2. Hoe bereik ik Curadomi? U kunt contact met Curadomi opnemen via de gegevens die genoemd staan op deze website.
  3. Is Curadomi ook bereikbaar in het weekend? Voor spoed is Curadomi 24 uur bereikbaar. Wanneer u Curadomi buiten kantooruren belt, krijgt u informatie over de bereikbaarheidsdienst.
  4. Is Curadomi er ook voor mensen die geen christelijke levensovertuiging hebben? Ja zeker, Curadomi is er voor iedereen die zorg nodig heeft.
  5. Kan ik ook zorg krijgen van Curadomi als ik op vakantie ben in Katwijk? Wanneer u dit tijdig aanvraagt kan de verzorgende of verpleegkundige op uw vakantieadres in gemeente Katwijk bij u langskomen.
Ik zoek zorg voor
Ouderenzorg en dementie
Ik ben op zoek naar
Persoonlijke verzorging, Verpleging

De informatie op deze pagina wordt aangeleverd door de zorgaanbieder zelf.

ZorgkaartNederland