Is er sprake van een wachtlijst?

U wilt zorg met verblijf maar de zorginstelling heeft een wachtlijst? 

U wilt zorg met verblijf maar uw zorgaanbieder van voorkeur heeft een wachtlijst. 

U hebt met uw Wlz-indicatie recht op zorg met verblijf. Dat is helaas niet altijd mogelijk bij de zorgverlener van uw voorkeur. Als een andere zorgaanbiederEen zorgaanbieder is een organisatie die zorg en/of ondersteuning levert. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of revalidatiecentrum. ook aansluit bij uw zorgvraag en geen wachtlijst heeft, kunt u doorverwezen worden naar een andere zorginstelling.

Verschillende soorten wachtlijsten.

Het uitgangspunt van de Wlz is om de zorg zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij uw wensen. Daarom zijn er afhankelijk van uw gezondheidssituatie verschillende mogelijkheden in het geval van wachtlijsten bij uw voorkeursaanbiederAls u in een Wlz-zorginstelling wilt gaan wonen, dan moet u eerst een keuze maken voor de zorgaanbieder bij wie u het liefst wilt wonen. Deze zorgaanbieder wordt uw voorkeursaanbieder genoemd. :

Actief wachtend: u moet binnen enkele weken opgenomen worden. 

Is de noodzaak tot opname zo groot dat u niet kunt wachten tot uw voorkeursaanbieder plek heeft? Dan krijgt u op de wachtlijst de status ‘actief wachtend'. In dit geval moet uw opname binnen een vastgestelde termijn van enkele weken geregeld zijn. De termijn verschilt per zorgsector. Binnen de sector verpleging en verzorging is de termijn zes weken. In de overige sectoren is dat dertien weken.

Uw voorkeursaanbieder zoekt, eventueel in samenwerking met het zorgkantoor, naar een passende opnameplek voor u. Deze plek kan dicht bij huis zijn, maar ook verder weg. Uiteraard wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen. Als u een aangeboden plek weigert, verandert uw wachtstatus in ‘niet-actief wachtend’.  Als u bent opgenomen op een plaats die niet uw voorkeur had, houdt u het recht om te wachten op een plek bij uw voorkeursaanbieder.

Niet-actief wachtend: u wacht op uw voorkeursinstelling. 

Als u voorkeur hebt voor het wonen bij een bepaalde instelling en deze heeft een wachtlijst, dan kunt u ervoor kiezen om te wachten. In dit geval krijgt u op de wachtlijst de status ‘niet-actief wachtend’. U wacht dan tot uw voorkeursaanbieder een plek voor u vrij heeft. Als u een aangeboden plek weigert, verandert uw wachtstatus in ‘niet wachtend’.

Terwijl u wacht kunt u al wel zorg ontvangen, bijvoorbeeld thuiszorg of dagbesteding. Dit heet overbruggingszorg. Deze overbruggingszorg regelt uw voorkeursaanbieder voor u. Lees hier meer over overbruggingszorg.

Niet wachtend: u wilt nog niet opgenomen worden. 

Wilt u nog niet direct opgenomen worden, maar hebt u wel een zorgaanbieder op het oog waarbij u in de toekomst zou willen wonen? Dan kunt u kiezen voor de status ’niet wachtend’. De zorgaanbieder van voorkeur is hiermee dossierhouder en verantwoordelijk voor het regelen van uw zorg, zogenaamde overbruggingszorg. Deze zorg ontvangt u thuis en/of in de vorm van dagbesteding. Besluit u om wel opgenomen te worden? Dan laat u dat weten aan uw dossierhouder. U wordt  ‘actief wachtend’ of ‘niet-actief wachtend’. Welk van beide van toepassing is, hangt af van uw wensen of gezondheidssituatie.